ANPING XIANGLIN WIRE MESH CO., LTD
ZHAOBAZHUANG WIRE MESH INDUSTRIAL ZONE, SOUTH OF ANPING COUNTY, HEBEI, CHINA 053600
PHONE: 0086-318-7759788, FAX: 0086-318-7759789
E-mail: sales@xianglinwire.com
Home Web: http://www.xianglinwire.com
31th December 2010. JiuJiang 4320RMB/TON; XinJi 4330RMB/TON; ZhongYang 4320RMB/TON
30th December 2010. JiuJiang 4320RMB/TON; XinJi 4330RMB/TON; ZhongYang 4320RMB/TON
29th December 2010. JiuJiang 4350RMB/TON; XinJi 4350RMB/TON; ZhongYang 4350RMB/TON
28th December 2010. JiuJiang 4350RMB/TON; XinJi 4350RMB/TON; ZhongYang 4350RMB/TON
27th December 2010. JiuJiang 4350RMB/TON; XinJi 4350RMB/TON; ZhongYang 4350RMB/TON
26th December 2010. JiuJiang 4380RMB/TON; XinJi 4390RMB/TON; ZhongYang 4380RMB/TON
25th December 2010. JiuJiang 4480RMB/TON; XinJi 4390RMB/TON; ShiJiaZhuang 4390RMB/TON
24th December 2010. JiuJiang 4480RMB/TON; XinJi 4390RMB/TON; ShiJiaZhuang 4390RMB/TON
23th December 2010. JiuJiang 4450RMB/TON; XinJi 4370RMB/TON; ShiJiaZhuang 4370RMB/TON
22th December 2010. JiuJiang 4450RMB/TON; XinJi 4370RMB/TON; ShiJiaZhuang 4370RMB/TON
21th December 2010. JiuJiang 4450RMB/TON; XinJi 4360RMB/TON; ShiJiaZhuang 4360RMB/TON
20th December 2010. JiuJiang 4450RMB/TON; XinJi 4350RMB/TON; ShiJiaZhuang 4350RMB/TON
19th December 2010. JiuJiang 4470RMB/TON; XinJi 4350RMB/TON; ShiJiaZhuang 4350RMB/TON
18th December 2010. JiuJiang 4470RMB/TON; XinJi 4350RMB/TON; ShiJiaZhuang 4350RMB/TON
17th December 2010. JiuJiang 4470RMB/TON; XinJi 4350RMB/TON; ShiJiaZhuang 4350RMB/TON
16th December 2010. JiuJiang 4470RMB/TON; XinJi 4350RMB/TON; ShiJiaZhuang 4350RMB/TON
15th December 2010. JiuJiang 4480RMB/TON; XinJi 4350RMB/TON; ShiJiaZhuang 4350RMB/TON
14th December 2010. JiuJiang 4480RMB/TON; XinJi 4350RMB/TON; ShiJiaZhuang 4350RMB/TON
13th December 2010. JiuJiang 4480RMB/TON; XinJi 4350RMB/TON; ShiJiaZhuang 4350RMB/TON
12th December 2010. JiuJiang 4480RMB/TON; XinJi 4350RMB/TON; ShiJiaZhuang 4350RMB/TON
11th December 2010. JiuJiang 4480RMB/TON; XinJi 4350RMB/TON; ShiJiaZhuang 4350RMB/TON
10th December 2010. JiuJiang 4480RMB/TON; XinJi 4350RMB/TON; ShiJiaZhuang 4350RMB/TON
9th December 2010. JiuJiang 4480RMB/TON; XinJi 4330RMB/TON; ShiJiaZhuang 4330RMB/TON
8th December 2010. JiuJiang 4470RMB/TON; XinJi 4310RMB/TON; ShiJiaZhuang 4310RMB/TON
7th December 2010. JiuJiang 4450RMB/TON; XinJi 4310RMB/TON; ShiJiaZhuang 4310RMB/TON
6th December 2010. JiuJiang 4470RMB/TON; XinJi 4310RMB/TON; ShiJiaZhuang 4310RMB/TON
5th December 2010. JiuJiang 4450RMB/TON; XinJi 4270RMB/TON; ShiJiaZhuang 4270RMB/TON
4th December 2010. JiuJiang 4450RMB/TON; XinJi 4270RMB/TON; ShiJiaZhuang 4270RMB/TON
3th December 2010. JiuJiang 4450RMB/TON; XinJi 4270RMB/TON; ShiJiaZhuang 4270RMB/TON
2th December 2010. JiuJiang 4420RMB/TON; XinJi 4270RMB/TON; ShiJiaZhuang 4270RMB/TON
1th December 2010. JiuJiang 4420RMB/TON; XinJi 4270RMB/TON; ShiJiaZhuang 4270RMB/TON
30th November 2010. JiuJiang 4420RMB/TON; XinJi 4280RMB/TON; ShiJiaZhuang 4280RMB/TON
29th November 2010. JiuJiang 4420RMB/TON; XinJi 4300RMB/TON; ShiJiaZhuang 4300RMB/TON
28th November 2010. JiuJiang 4420RMB/TON; XinJi 4300RMB/TON; ShiJiaZhuang 4300RMB/TON
27th November 2010. JiuJiang 4400RMB/TON; XinJi 4300RMB/TON; ShiJiaZhuang 4300RMB/TON
26th November 2010. JiuJiang 4420RMB/TON; XinJi 4300RMB/TON; ShiJiaZhuang 4300RMB/TON
25th November 2010. JiuJiang 4400RMB/TON; XinJi 4300RMB/TON; ShiJiaZhuang 4300RMB/TON
24th November 2010. JiuJiang 4400RMB/TON; XinJi 4300RMB/TON; ShiJiaZhuang 4300RMB/TON
23th November 2010. JiuJiang 4400RMB/TON; XinJi 4300RMB/TON; ShiJiaZhuang 4300RMB/TON
22th November 2010. JiuJiang 4400RMB/TON; XinJi 4300RMB/TON; ShiJiaZhuang 4300RMB/TON
21th November 2010. JiuJiang 4400RMB/TON; XinJi 4280RMB/TON; ShiJiaZhuang 4280RMB/TON
20th November 2010. JiuJiang 4400RMB/TON; XinJi 4280RMB/TON; ShiJiaZhuang 4280RMB/TON
19th November 2010. JiuJiang 4400RMB/TON; XinJi 4280RMB/TON; ShiJiaZhuang 4280RMB/TON
18th November 2010. JiuJiang 4400RMB/TON; XinJi 4280RMB/TON; ShiJiaZhuang 4280RMB/TON
17th November 2010. JiuJiang 4400RMB/TON; XinJi 4290RMB/TON; ShiJiaZhuang 4290RMB/TON
16th November 2010. JiuJiang 4380RMB/TON; XinJi 4290RMB/TON; ShiJiaZhuang 4290RMB/TON
15th November 2010. JiuJiang 4380RMB/TON; XinJi 4290RMB/TON; ShiJiaZhuang 4290RMB/TON
14th November 2010. JiuJiang 4480RMB/TON; XinJi 4400RMB/TON; ShiJiaZhuang 4400RMB/TON
13th November 2010. JiuJiang 4480RMB/TON; XinJi 4400RMB/TON; ShiJiaZhuang 4400RMB/TON
12th November 2010. JiuJiang 4480RMB/TON; XinJi 4400RMB/TON; ShiJiaZhuang 4400RMB/TON
11th November 2010. JiuJiang 4480RMB/TON; XinJi 4410RMB/TON; ShiJiaZhuang 4410RMB/TON
10th November 2010. JiuJiang 4480RMB/TON; XinJi 4400RMB/TON; ShiJiaZhuang 4400RMB/TON
9th November 2010. JiuJiang 4430RMB/TON; XinJi 4350RMB/TON; ShiJiaZhuang 4350RMB/TON
8th November 2010. JiuJiang 4430RMB/TON; XinJi 4350RMB/TON; ShiJiaZhuang 4350RMB/TON
7th November 2010. JiuJiang 4370RMB/TON; XinJi 4260RMB/TON; ShiJiaZhuang 4260RMB/TON
6th November 2010. JiuJiang 4370RMB/TON; XinJi 4260RMB/TON; ShiJiaZhuang 4260RMB/TON
5th November 2010. JiuJiang 4370RMB/TON; XinJi 4260RMB/TON; ShiJiaZhuang 4260RMB/TON
4th November 2010. JiuJiang 4350RMB/TON; XinJi 4260RMB/TON; ShiJiaZhuang 4260RMB/TON
3th November 2010. JiuJiang 4350RMB/TON; XinJi 4240RMB/TON; ShiJiaZhuang 4240RMB/TON
2th November 2010. JiuJiang 4350RMB/TON; XinJi 4190RMB/TON; ShiJiaZhuang 4190RMB/TON
1th November 2010. JiuJiang 4300RMB/TON; XinJi 4160RMB/TON; ShiJiaZhuang 4160RMB/TON
31th October 2010. JiuJiang 4280RMB/TON; XinJi 4150RMB/TON; ShiJiaZhuang 4150RMB/TON
30th October 2010. JiuJiang 4280RMB/TON; XinJi 4150RMB/TON; ShiJiaZhuang 4150RMB/TON
29th October 2010. JiuJiang 4280RMB/TON; XinJi 4150RMB/TON; ShiJiaZhuang 4150RMB/TON
28th October 2010. JiuJiang 4280RMB/TON; XinJi 4130RMB/TON; ShiJiaZhuang 4130RMB/TON
27th October 2010. JiuJiang 4270RMB/TON; XinJi 4120RMB/TON; ShiJiaZhuang 4120RMB/TON
26th October 2010. JiuJiang 4270RMB/TON; XinJi 4120RMB/TON; ShiJiaZhuang 4120RMB/TON
25th October 2010. JiuJiang 4220RMB/TON; XinJi 4070RMB/TON; ShiJiaZhuang 4070RMB/TON
24th October 2010. JiuJiang 4210RMB/TON; XinJi 4100RMB/TON; ShiJiaZhuang 4100RMB/TON
23th October 2010. JiuJiang 4210RMB/TON; XinJi 4100RMB/TON; ShiJiaZhuang 4100RMB/TON
22th October 2010. JiuJiang 4210RMB/TON; XinJi 4100RMB/TON; ShiJiaZhuang 4100RMB/TON
21th October 2010. JiuJiang 4230RMB/TON; XinJi 4120RMB/TON; ShiJiaZhuang 4120RMB/TON
20th October 2010. JiuJiang 4250RMB/TON; XinJi 4120RMB/TON; ShiJiaZhuang 4120RMB/TON
19th October 2010. JiuJiang 4250RMB/TON; XinJi 4120RMB/TON; ShiJiaZhuang 4120RMB/TON
18th October 2010. JiuJiang 4230RMB/TON; XinJi 4120RMB/TON; ShiJiaZhuang 4120RMB/TON
17th October 2010. JiuJiang 4230RMB/TON; XinJi 4120RMB/TON; ShiJiaZhuang 4120RMB/TON
16th October 2010. JiuJiang 4230RMB/TON; XinJi 4120RMB/TON; ShiJiaZhuang 4120RMB/TON
15th October 2010. JiuJiang 4230RMB/TON; XinJi 4120RMB/TON; ShiJiaZhuang 4120RMB/TON
14th October 2010. JiuJiang 4230RMB/TON; XinJi 4120RMB/TON; ShiJiaZhuang 4120RMB/TON
13th October 2010. JiuJiang 4270RMB/TON; XinJi 4170RMB/TON; ShiJiaZhuang 4170RMB/TON
12th October 2010. JiuJiang 4300RMB/TON; XinJi 4170RMB/TON; ShiJiaZhuang 4170RMB/TON
11th October 2010. JiuJiang 4300RMB/TON; XinJi 4170RMB/TON; ShiJiaZhuang 4170RMB/TON
10th October 2010. JiuJiang 4250RMB/TON; XinJi 4120RMB/TON; ShiJiaZhuang 4120RMB/TON
9th October 2010. JiuJiang 4250RMB/TON; XinJi 4120RMB/TON; ShiJiaZhuang 4120RMB/TON
8th October 2010. JiuJiang 4240RMB/TON; XinJi 4110RMB/TON; ShiJiaZhuang 4110RMB/TON
7th October 2010. JiuJiang 4100RMB/TON; XinJi 4100RMB/TON; ShiJiaZhuang 4100RMB/TON
6th October 2010. JiuJiang 4110RMB/TON; XinJi 4040RMB/TON; ShiJiaZhuang 4040RMB/TON
5th October 2010. JiuJiang 4110RMB/TON; XinJi 4040RMB/TON; ShiJiaZhuang 4040RMB/TON
4th October 2010. JiuJiang 4110RMB/TON; XinJi 4040RMB/TON; ShiJiaZhuang 4040RMB/TON
3th October 2010. JiuJiang 4110RMB/TON; XinJi 4040RMB/TON; ShiJiaZhuang 4040RMB/TON
2th October 2010. JiuJiang 4110RMB/TON; XinJi 4040RMB/TON; ShiJiaZhuang 4040RMB/TON
1th October 2010. JiuJiang 4110RMB/TON; XinJi 4040RMB/TON; ShiJiaZhuang 4040RMB/TON
30th September 2010. JiuJiang 4110RMB/TON; XinJi 4040RMB/TON; ShiJiaZhuang 4040RMB/TON
29th September 2010. JiuJiang 4110RMB/TON; XinJi 4040RMB/TON; ShiJiaZhuang 4040RMB/TON
28th September 2010. JiuJiang 4130RMB/TON; XinJi 4040RMB/TON; ShiJiaZhuang 4040RMB/TON
27th September 2010. JiuJiang 4180RMB/TON; XinJi 4070RMB/TON; ShiJiaZhuang 4070RMB/TON
26th September 2010. JiuJiang 4150RMB/TON; XinJi 4140RMB/TON; ShiJiaZhuang 4140RMB/TON
25th September 2010. JiuJiang 4150RMB/TON; XinJi 4140RMB/TON; ShiJiaZhuang 4140RMB/TON
24th September 2010. JiuJiang 4150RMB/TON; XinJi 4140RMB/TON; ShiJiaZhuang 4140RMB/TON
23th September 2010. JiuJiang 4150RMB/TON; XinJi 4140RMB/TON; ShiJiaZhuang 4140RMB/TON
22th September 2010. JiuJiang 4150RMB/TON; XinJi 4140RMB/TON; ShiJiaZhuang 4140RMB/TON
21th September 2010. JiuJiang 4150RMB/TON; XinJi 4140RMB/TON; ShiJiaZhuang 4140RMB/TON
20th September 2010. JiuJiang 4150RMB/TON; XinJi 4140RMB/TON; ShiJiaZhuang 4140RMB/TON
19th September 2010. JiuJiang 4200RMB/TON; XinJi 4140RMB/TON; ShiJiaZhuang 4140RMB/TON
18th September 2010. JiuJiang 4200RMB/TON; XinJi 4140RMB/TON; ShiJiaZhuang 4140RMB/TON
17th September 2010. JiuJiang 4200RMB/TON; XinJi 4140RMB/TON; ShiJiaZhuang 4140RMB/TON
16th September 2010. JiuJiang 4280RMB/TON; XinJi 4200RMB/TON; ShiJiaZhuang 4200RMB/TON
15th September 2010. JiuJiang 4280RMB/TON; XinJi 4220RMB/TON; ShiJiaZhuang 4220RMB/TON
14th September 2010. JiuJiang 4300RMB/TON; XinJi 4300RMB/TON; ShiJiaZhuang 4300RMB/TON
13th September 2010. JiuJiang 4400RMB/TON; XinJi 4300RMB/TON; ShiJiaZhuang 4300RMB/TON
12th September 2010. JiuJiang 4350RMB/TON; XinJi 4260RMB/TON; ShiJiaZhuang 4260RMB/TON
11th September 2010. JiuJiang 4350RMB/TON; XinJi 4260RMB/TON; ShiJiaZhuang 4260RMB/TON
10th September 2010. JiuJiang 4350RMB/TON; XinJi 4260RMB/TON; ShiJiaZhuang 4260RMB/TON
9th September 2010. JiuJiang 4350RMB/TON; XinJi 4350RMB/TON; ShiJiaZhuang 4350RMB/TON
8th September 2010. JiuJiang 4450RMB/TON; XinJi 4350RMB/TON; ShiJiaZhuang 4350RMB/TON
7th September 2010. JiuJiang 4500RMB/TON; XinJi 4400RMB/TON; ShiJiaZhuang 4400RMB/TON
6th September 2010. JiuJiang 4440RMB/TON; XinJi 4440RMB/TON; ShiJiaZhuang 4440RMB/TON
5th September 2010. JiuJiang 4080RMB/TON; XinJi 4020RMB/TON; ShiJiaZhuang 4020RMB/TON
4th September 2010. JiuJiang 4080RMB/TON; XinJi 4020RMB/TON; ShiJiaZhuang 4020RMB/TON
3th September 2010. JiuJiang 4080RMB/TON; XinJi 4020RMB/TON; ShiJiaZhuang 4020RMB/TON
2th September 2010. JiuJiang 4120RMB/TON; XinJi 4020RMB/TON; ShiJiaZhuang 4020RMB/TON
1th September 2010. JiuJiang 4150RMB/TON; XinJi 4020RMB/TON; ShiJiaZhuang 4020RMB/TON
31th August 2010. JiuJiang 4100RMB/TON; XinJi 4020RMB/TON; ShiJiaZhuang 4020RMB/TON
30th August 2010. JiuJiang 4080RMB/TON; XinJi 4020RMB/TON; ShiJiaZhuang 4020RMB/TON
29th August 2010. JiuJiang 4000RMB/TON; XinJi 3970RMB/TON; ShiJiaZhuang 3970RMB/TON
28th August 2010. JiuJiang 4000RMB/TON; XinJi 3970RMB/TON; ShiJiaZhuang 3970RMB/TON
27th August 2010. JiuJiang 4000RMB/TON; XinJi 3970RMB/TON; ShiJiaZhuang 3970RMB/TON
26th August 2010. JiuJiang 4000RMB/TON; XinJi 3970RMB/TON; ShiJiaZhuang 3970RMB/TON
25th August 2010. JiuJiang 4020RMB/TON; XinJi 3970RMB/TON; ShiJiaZhuang 3970RMB/TON
24th August 2010. JiuJiang 4050RMB/TON; XinJi 4020RMB/TON; ShiJiaZhuang 4020RMB/TON
23th August 2010. JiuJiang 4050RMB/TON; XinJi 4020RMB/TON; ShiJiaZhuang 4020RMB/TON
22th August 2010. JiuJiang 4150RMB/TON; XinJi 4080RMB/TON; ShiJiaZhuang 4080RMB/TON
21th August 2010. JiuJiang 4150RMB/TON; XinJi 4080RMB/TON; ShiJiaZhuang 4080RMB/TON
20th August 2010. JiuJiang 4150RMB/TON; XinJi 4080RMB/TON; ShiJiaZhuang 4080RMB/TON
19th August 2010. JiuJiang 4160RMB/TON; XinJi 4090RMB/TON; ShiJiaZhuang 4090RMB/TON
18th August 2010. JiuJiang 4160RMB/TON; XinJi 4090RMB/TON; ShiJiaZhuang 4090RMB/TON
17th August 2010. JiuJiang 4160RMB/TON; XinJi 4090RMB/TON; ShiJiaZhuang 4090RMB/TON
16th August 2010. JiuJiang 4130RMB/TON; XinJi 4070RMB/TON; ShiJiaZhuang 4070RMB/TON
15th August 2010. JiuJiang 4150RMB/TON; XinJi 4040RMB/TON; ShiJiaZhuang 4040RMB/TON
14th August 2010. JiuJiang 4150RMB/TON; XinJi 4040RMB/TON; ShiJiaZhuang 4040RMB/TON
13th August 2010. JiuJiang 4150RMB/TON; XinJi 4040RMB/TON; ShiJiaZhuang 4040RMB/TON
12th August 2010. JiuJiang 4210RMB/TON; XinJi 4140RMB/TON; ShiJiaZhuang 4140RMB/TON
11th August 2010. JiuJiang 4210RMB/TON; XinJi 4140RMB/TON; ShiJiaZhuang 4140RMB/TON
10th August 2010. JiuJiang 4190RMB/TON; XinJi 4050RMB/TON; ShiJiaZhuang 4050RMB/TON
9th August 2010. JiuJiang 4150RMB/TON; XinJi 4000RMB/TON; ShiJiaZhuang 4000RMB/TON
8th August 2010. JiuJiang 4110RMB/TON; XinJi 3970RMB/TON; ShiJiaZhuang 3970RMB/TON
7th August 2010. JiuJiang 4110RMB/TON; XinJi 3970RMB/TON; ShiJiaZhuang 3970RMB/TON
6th August 2010. JiuJiang 4110RMB/TON; XinJi 3970RMB/TON; ShiJiaZhuang 3970RMB/TON
5th August 2010. JiuJiang 4110RMB/TON; XinJi 3970RMB/TON; ShiJiaZhuang 3970RMB/TON
4th August 2010. JiuJiang 4150RMB/TON; XinJi 4080RMB/TON; ShiJiaZhuang 4080RMB/TON
3th August 2010. JiuJiang 4150RMB/TON; XinJi 4080RMB/TON; ShiJiaZhuang 4080RMB/TON
2th August 2010. JiuJiang 4130RMB/TON; XinJi 4020RMB/TON; ShiJiaZhuang 4020RMB/TON
1th August 2010. JiuJiang 3930RMB/TON; XinJi 3880RMB/TON; ShiJiaZhuang 3880RMB/TON
31th July 2010. JiuJiang 3930RMB/TON; XinJi 3880RMB/TON; ShiJiaZhuang 3880RMB/TON
30th July 2010. JiuJiang 3930RMB/TON; XinJi 3880RMB/TON; ShiJiaZhuang 3880RMB/TON
29th July 2010. JiuJiang 3930RMB/TON; XinJi 3880RMB/TON; ShiJiaZhuang 3880RMB/TON
28th July 2010. JiuJiang 3930RMB/TON; XinJi 3850RMB/TON; ShiJiaZhuang 3850RMB/TON
27th July 2010. JiuJiang 3930RMB/TON; XinJi 3850RMB/TON; ShiJiaZhuang 3850RMB/TON
26th July 2010. JiuJiang 3980RMB/TON; XinJi 3850RMB/TON; ShiJiaZhuang 3850RMB/TON
25th July 2010. JiuJiang 4000RMB/TON; XinJi 3910RMB/TON; ShiJiaZhuang 3910RMB/TON
24th July 2010. JiuJiang 4000RMB/TON; XinJi 3910RMB/TON; ShiJiaZhuang 3910RMB/TON
23th July 2010. JiuJiang 4000RMB/TON; XinJi 3910RMB/TON; ShiJiaZhuang 3910RMB/TON
22th July 2010. JiuJiang 3980RMB/TON; XinJi 3900RMB/TON; ShiJiaZhuang 3900RMB/TON
21th July 2010. JiuJiang 3930RMB/TON; XinJi 3880RMB/TON; ShiJiaZhuang 3880RMB/TON
20th July 2010. JiuJiang 3870RMB/TON; XinJi 3770RMB/TON; ShiJiaZhuang 3770RMB/TON
19th July 2010. JiuJiang 3840RMB/TON; XinJi 3730RMB/TON; ShiJiaZhuang 3730RMB/TON
18th July 2010. JiuJiang 3750RMB/TON; XinJi 3700RMB/TON; ShiJiaZhuang 3700RMB/TON
17th July 2010. JiuJiang 3750RMB/TON; XinJi 3700RMB/TON; ShiJiaZhuang 3700RMB/TON
16th July 2010. JiuJiang 3750RMB/TON; XinJi 3700RMB/TON; ShiJiaZhuang 3700RMB/TON
15th July 2010. JiuJiang 3750RMB/TON; XinJi 3680RMB/TON; ShiJiaZhuang 3680RMB/TON
14th July 2010. JiuJiang 3750RMB/TON; XinJi 3640RMB/TON; ShiJiaZhuang 3640RMB/TON
13th July 2010. JiuJiang 3750RMB/TON; XinJi 3630RMB/TON; ShiJiaZhuang 3630RMB/TON
12th July 2010. JiuJiang 3750RMB/TON; XinJi 3630RMB/TON; ShiJiaZhuang 3630RMB/TON
11th July 2010. JiuJiang 3700RMB/TON; XinJi 3630RMB/TON; ShiJiaZhuang 3630RMB/TON
10th July 2010. JiuJiang 3700RMB/TON; XinJi 3630RMB/TON; ShiJiaZhuang 3630RMB/TON
9th July 2010. JiuJiang 3700RMB/TON; XinJi 3630RMB/TON; ShiJiaZhuang 3630RMB/TON
8th July 2010. JiuJiang 3730RMB/TON; XinJi 3630RMB/TON; ShiJiaZhuang 3630RMB/TON
7th July 2010. JiuJiang 3700RMB/TON; XinJi 3640RMB/TON; ShiJiaZhuang 3640RMB/TON
6th July 2010. JiuJiang 3700RMB/TON; XinJi 3630RMB/TON; ShiJiaZhuang 3630RMB/TON
5th July 2010. JiuJiang 3700RMB/TON; XinJi 3620RMB/TON; ShiJiaZhuang 3620RMB/TON
4th July 2010. JiuJiang 3740RMB/TON; XinJi 3660RMB/TON; ShiJiaZhuang 3660RMB/TON
3th July 2010. JiuJiang 3740RMB/TON; XinJi 3660RMB/TON; ShiJiaZhuang 3660RMB/TON
2th July 2010. JiuJiang 3740RMB/TON; XinJi 3660RMB/TON; ShiJiaZhuang 3660RMB/TON
1th July 2010. JiuJiang 3770RMB/TON; XinJi 3710RMB/TON; ShiJiaZhuang 3710RMB/TON
30th June 2010. JiuJiang 3770RMB/TON; XinJi 3710RMB/TON; ShiJiaZhuang 3710RMB/TON
29th June 2010. JiuJiang 3770RMB/TON; XinJi 3710RMB/TON; ShiJiaZhuang 3710RMB/TON
28th June 2010. JiuJiang 3830RMB/TON; XinJi 3760RMB/TON; ShiJiaZhuang 3760RMB/TON
27th June 2010. JiuJiang 3900RMB/TON; XinJi 3780RMB/TON; ShiJiaZhuang 3780RMB/TON
26th June 2010. JiuJiang 3900RMB/TON; XinJi 3780RMB/TON; ShiJiaZhuang 3780RMB/TON
25th June 2010. JiuJiang 3900RMB/TON; XinJi 3780RMB/TON; ShiJiaZhuang 3780RMB/TON
24th June 2010. JiuJiang 3900RMB/TON; XinJi 3780RMB/TON; ShiJiaZhuang 3780RMB/TON
23th June 2010. JiuJiang 3900RMB/TON; XinJi 3780RMB/TON; ShiJiaZhuang 3780RMB/TON
22th June 2010. JiuJiang 3880RMB/TON; XinJi 3770RMB/TON; ShiJiaZhuang 3770RMB/TON
21th June 2010. JiuJiang 3870RMB/TON; XinJi 3770RMB/TON; ShiJiaZhuang 3770RMB/TON
20th June 2010. JiuJiang 3900RMB/TON; XinJi 3780RMB/TON; ShiJiaZhuang 3780RMB/TON
19th June 2010. JiuJiang 3900RMB/TON; XinJi 3780RMB/TON; ShiJiaZhuang 3780RMB/TON
18th June 2010. JiuJiang 3900RMB/TON; XinJi 3780RMB/TON; ShiJiaZhuang 3780RMB/TON
17th June 2010. JiuJiang 3900RMB/TON; XinJi 3780RMB/TON; ShiJiaZhuang 3780RMB/TON
16th June 2010. JiuJiang 3900RMB/TON; XinJi 3780RMB/TON; ShiJiaZhuang 3780RMB/TON
15th June 2010. JiuJiang 3900RMB/TON; XinJi 3780RMB/TON; ShiJiaZhuang 3780RMB/TON
14th June 2010. JiuJiang 3900RMB/TON; XinJi 3780RMB/TON; ShiJiaZhuang 3780RMB/TON
13th June 2010. JiuJiang 3850RMB/TON; XinJi 3760RMB/TON; ShiJiaZhuang 3760RMB/TON
12th June 2010. JiuJiang 3850RMB/TON; XinJi 3760RMB/TON; ShiJiaZhuang 3760RMB/TON
11th June 2010. JiuJiang 3850RMB/TON; XinJi 3760RMB/TON; ShiJiaZhuang 3760RMB/TON
10th June 2010. JiuJiang 3850RMB/TON; XinJi 3760RMB/TON; ShiJiaZhuang 3760RMB/TON
9th June 2010. JiuJiang 3850RMB/TON; XinJi 3760RMB/TON; ShiJiaZhuang 3760RMB/TON
8th June 2010. JiuJiang 3910RMB/TON; XinJi 3780RMB/TON; ShiJiaZhuang 3780RMB/TON
7th June 2010. JiuJiang 3930RMB/TON; XinJi 3810RMB/TON; ShiJiaZhuang 3810RMB/TON
6th June 2010. JiuJiang 3930RMB/TON; XinJi 3840RMB/TON; ShiJiaZhuang 3840RMB/TON
5th June 2010. JiuJiang 3930RMB/TON; XinJi 3840RMB/TON; ShiJiaZhuang 3840RMB/TON
4th June 2010. JiuJiang 3930RMB/TON; XinJi 3840RMB/TON; ShiJiaZhuang 3840RMB/TON
3th June 2010. JiuJiang 3930RMB/TON; XinJi 3840RMB/TON; ShiJiaZhuang 3840RMB/TON
2th June 2010. JiuJiang 3950RMB/TON; XinJi 3840RMB/TON; ShiJiaZhuang 3840RMB/TON
1th June 2010. JiuJiang 3950RMB/TON; XinJi 3860RMB/TON; ShiJiaZhuang 3860RMB/TON
31th May 2010. JiuJiang 3950RMB/TON; XinJi 3860RMB/TON; ShiJiaZhuang 3860RMB/TON
30th May 2010. JiuJiang 4000RMB/TON; XinJi 3870RMB/TON; ShiJiaZhuang 3870RMB/TON
29th May 2010. JiuJiang 4000RMB/TON; XinJi 3870RMB/TON; ShiJiaZhuang 3870RMB/TON
28th May 2010. JiuJiang 4000RMB/TON; XinJi 3870RMB/TON; ShiJiaZhuang 3870RMB/TON
27th May 2010. JiuJiang 4020RMB/TON; XinJi 3870RMB/TON; ShiJiaZhuang 3870RMB/TON
26th May 2010. JiuJiang 3960RMB/TON; XinJi 3870RMB/TON; ShiJiaZhuang 3870RMB/TON
25th May 2010. JiuJiang 3920RMB/TON; XinJi 3860RMB/TON; ShiJiaZhuang 3860RMB/TON
24th May 2010. JiuJiang 3910RMB/TON; XinJi 3830RMB/TON; ShiJiaZhuang 3830RMB/TON
23th May 2010. JiuJiang 3970RMB/TON; XinJi 3890RMB/TON; ShiJiaZhuang 3890RMB/TON
22th May 2010. JiuJiang 3970RMB/TON; XinJi 3890RMB/TON; ShiJiaZhuang 3890RMB/TON
21th May 2010. JiuJiang 3970RMB/TON; XinJi 3890RMB/TON; ShiJiaZhuang 3890RMB/TON
20th May 2010. JiuJiang 3920RMB/TON; XinJi 3850RMB/TON; ShiJiaZhuang 3850RMB/TON
19th May 2010. JiuJiang 3870RMB/TON; XinJi 3830RMB/TON; ShiJiaZhuang 3830RMB/TON
18th May 2010. JiuJiang 3900RMB/TON; XinJi 3830RMB/TON; ShiJiaZhuang 3830RMB/TON
17th May 2010. JiuJiang 4000RMB/TON; XinJi 3900RMB/TON; ShiJiaZhuang 3900RMB/TON
16th May 2010. JiuJiang 4020RMB/TON; XinJi 3940RMB/TON; ShiJiaZhuang 3940RMB/TON
15th May 2010. JiuJiang 4020RMB/TON; XinJi 3940RMB/TON; ShiJiaZhuang 3940RMB/TON
14th May 2010. JiuJiang 4020RMB/TON; XinJi 3940RMB/TON; ShiJiaZhuang 3940RMB/TON
13th May 2010. JiuJiang 4100RMB/TON; XinJi 4040RMB/TON; ShiJiaZhuang 4040RMB/TON
12th May 2010. JiuJiang 4200RMB/TON; XinJi 4080RMB/TON; ShiJiaZhuang 4080RMB/TON
11th May 2010. JiuJiang 4250RMB/TON; XinJi 4100RMB/TON; ShiJiaZhuang 4100RMB/TON
10th May 2010. JiuJiang 4280RMB/TON; XinJi 4140RMB/TON; ShiJiaZhuang 4140RMB/TON
9th May 2010. JiuJiang 4330RMB/TON; XinJi 4160RMB/TON; ShiJiaZhuang 4160RMB/TON
8th May 2010. JiuJiang 4330RMB/TON; XinJi 4160RMB/TON; ShiJiaZhuang 4160RMB/TON
7th May 2010. JiuJiang 4330RMB/TON; XinJi 4160RMB/TON; ShiJiaZhuang 4160RMB/TON
6th May 2010. JiuJiang 4360RMB/TON; XinJi 4180RMB/TON; ShiJiaZhuang 4180RMB/TON
5th May 2010. JiuJiang 4400RMB/TON; XinJi 4240RMB/TON; ShiJiaZhuang 4240RMB/TON
4th May 2010. JiuJiang 4420RMB/TON; XinJi 4240RMB/TON; ShiJiaZhuang 4240RMB/TON
3th May 2010. JiuJiang 4350RMB/TON; XinJi 4080RMB/TON; ShiJiaZhuang 4080RMB/TON
2th May 2010. JiuJiang 4350RMB/TON; XinJi 4080RMB/TON; ShiJiaZhuang 4080RMB/TON
1th May 2010. JiuJiang 4350RMB/TON; XinJi 4080RMB/TON; ShiJiaZhuang 4080RMB/TON
30th April 2010. JiuJiang 4350RMB/TON; XinJi 4080RMB/TON; ShiJiaZhuang 4080RMB/TON
29th April 2010. JiuJiang 4300RMB/TON; XinJi 4100RMB/TON; ShiJiaZhuang 4100RMB/TON
28th April 2010. JiuJiang 4320RMB/TON; XinJi 4170RMB/TON; ShiJiaZhuang 4170RMB/TON
27th April 2010. JiuJiang 4360RMB/TON; XinJi 4210RMB/TON; ShiJiaZhuang 4210RMB/TON
26th April 2010. JiuJiang 4400RMB/TON; XinJi 4300RMB/TON; ShiJiaZhuang 4300RMB/TON
25th April 2010. JiuJiang 4420RMB/TON; XinJi 4330RMB/TON; ShiJiaZhuang 4330RMB/TON
24th April 2010. JiuJiang 4420RMB/TON; XinJi 4330RMB/TON; ShiJiaZhuang 4330RMB/TON
23th April 2010. JiuJiang 4420RMB/TON; XinJi 4330RMB/TON; ShiJiaZhuang 4330RMB/TON
22th April 2010. JiuJiang 4480RMB/TON; XinJi 4360RMB/TON; ShiJiaZhuang 4360RMB/TON
21th April 2010. JiuJiang 4480RMB/TON; XinJi 4360RMB/TON; ShiJiaZhuang 4360RMB/TON
20th April 2010. JiuJiang 4500RMB/TON; XinJi 4390RMB/TON; ShiJiaZhuang 4390RMB/TON
19th April 2010. JiuJiang 4500RMB/TON; XinJi 4390RMB/TON; ShiJiaZhuang 4390RMB/TON
18th April 2010. JiuJiang 4500RMB/TON; XinJi 4350RMB/TON; ShiJiaZhuang 4350RMB/TON
17th April 2010. JiuJiang 4500RMB/TON; XinJi 4350RMB/TON; ShiJiaZhuang 4350RMB/TON
16th April 2010. JiuJiang 4500RMB/TON; XinJi 4350RMB/TON; ShiJiaZhuang 4350RMB/TON
15th April 2010. JiuJiang 4530RMB/TON; XinJi 4410RMB/TON; ShiJiaZhuang 4410RMB/TON
14th April 2010. JiuJiang 4550RMB/TON; XinJi 4410RMB/TON; ShiJiaZhuang 4410RMB/TON
13th April 2010. JiuJiang 4600RMB/TON; XinJi 4410RMB/TON; ShiJiaZhuang 4410RMB/TON
12th April 2010. JiuJiang 4570RMB/TON; XinJi 4380RMB/TON; ShiJiaZhuang 4380RMB/TON
11th April 2010. JiuJiang 4500RMB/TON; XinJi 4280RMB/TON; ShiJiaZhuang 4280RMB/TON
10th April 2010. JiuJiang 4500RMB/TON; XinJi 4280RMB/TON; ShiJiaZhuang 4280RMB/TON
9th April 2010. JiuJiang 4500RMB/TON; XinJi 4280RMB/TON; ShiJiaZhuang 4280RMB/TON
8th April 2010. JiuJiang 4500RMB/TON; XinJi 4280RMB/TON; ShiJiaZhuang 4280RMB/TON
7th April 2010. JiuJiang 4470RMB/TON; XinJi 4290RMB/TON; ShiJiaZhuang 4290RMB/TON
6th April 2010. JiuJiang 4370RMB/TON; XinJi 4250RMB/TON; ShiJiaZhuang 4250RMB/TON
5th April 2010. JiuJiang 4270RMB/TON; XinJi 4100RMB/TON; ShiJiaZhuang 4100RMB/TON
4th April 2010. JiuJiang 4270RMB/TON; XinJi 4100RMB/TON; ShiJiaZhuang 4100RMB/TON
3th April 2010. JiuJiang 4270RMB/TON; XinJi 4100RMB/TON; ShiJiaZhuang 4100RMB/TON
2th April 2010. JiuJiang 4270RMB/TON; XinJi 4100RMB/TON; ShiJiaZhuang 4100RMB/TON
1th April 2010. JiuJiang 4270RMB/TON; XinJi 4130RMB/TON; ShiJiaZhuang 4130RMB/TON
31th March 2010. JiuJiang 4300RMB/TON; XinJi 4130RMB/TON; ShiJiaZhuang 4130RMB/TON
30th March 2010. JiuJiang 4350RMB/TON; XinJi 4130RMB/TON; ShiJiaZhuang 4130RMB/TON
29th March 2010. JiuJiang 4130RMB/TON; XinJi 4130RMB/TON; ShiJiaZhuang 4130RMB/TON
28th March 2010. JiuJiang 4290RMB/TON; XinJi 4140RMB/TON; ShiJiaZhuang 4140RMB/TON
27th March 2010. JiuJiang 4290RMB/TON; XinJi 4140RMB/TON; ShiJiaZhuang 4140RMB/TON
26th March 2010. JiuJiang 4290RMB/TON; XinJi 4140RMB/TON; ShiJiaZhuang 4140RMB/TON
25th March 2010. JiuJiang 4220RMB/TON; XinJi 4080RMB/TON; ShiJiaZhuang 4080RMB/TON
24th March 2010. JiuJiang 4130RMB/TON; XinJi 4020RMB/TON; ShiJiaZhuang 4020RMB/TON
23th March 2010. JiuJiang 4100RMB/TON; XinJi 3980RMB/TON; ShiJiaZhuang 3980RMB/TON
22th March 2010. JiuJiang 4000RMB/TON; XinJi 3920RMB/TON; ShiJiaZhuang 3920RMB/TON
21th March 2010. JiuJiang 4000RMB/TON; XinJi 3920RMB/TON; ShiJiaZhuang 3920RMB/TON
20th March 2010. JiuJiang 4000RMB/TON; XinJi 3920RMB/TON; ShiJiaZhuang 3920RMB/TON
19th March 2010. JiuJiang 4000RMB/TON; XinJi 3920RMB/TON; ShiJiaZhuang 3920RMB/TON
18th March 2010. JiuJiang 4050RMB/TON; XinJi 3930RMB/TON; ShiJiaZhuang 3930RMB/TON
17th March 2010. JiuJiang 4050RMB/TON; XinJi 3930RMB/TON; ShiJiaZhuang 3930RMB/TON
16th March 2010. JiuJiang 4000RMB/TON; XinJi 3930RMB/TON; ShiJiaZhuang 3930RMB/TON
15th March 2010. JiuJiang 4000RMB/TON; XinJi 3900RMB/TON; ShiJiaZhuang 3900RMB/TON
2010 year wire rod price (Q195 6.5MM)
ANPING XIANGLIN WIRE MESH CO., LTD
ZHAOBAZHUANG WIRE MESH INDUSTRIAL ZONE, SOUTH OF ANPING COUNTY, HEBEI, CHINA 053600
PHONE: 0086-318-7759788, FAX: 0086-318-7759789
E-mail: sales@xianglinwire.com
Home Web: http://www.xianglinwire.com