ANPING XIANGLIN WIRE MESH CO., LTD
ZHAOBAZHUANG WIRE MESH INDUSTRIAL ZONE, SOUTH OF ANPING COUNTY, HEBEI, CHINA 053600
PHONE: 0086-318-7759788, FAX: 0086-318-7759789
E-mail: sales@xianglinwire.com
Home Web: http://www.xianglinwire.com
31th December 2011. JiuJiang 3990RMB/TON; XinJi 3990RMB/TON; ZhongYang 3990RMB/TON
30th December 2011. JiuJiang 3990RMB/TON; XinJi 3990RMB/TON; ZhongYang 3990RMB/TON
29th December 2011. JiuJiang 3990RMB/TON; XinJi 3990RMB/TON; ZhongYang 3990RMB/TON
28th December 2011. JiuJiang 3970RMB/TON; XinJi 3970RMB/TON; ZhongYang 3970RMB/TON
27th December 2011. JiuJiang 3970RMB/TON; XinJi 3970RMB/TON; ZhongYang 3970RMB/TON
26th December 2011. JiuJiang 3970RMB/TON; XinJi 3970RMB/TON; ZhongYang 3970RMB/TON
25th December 2011. JiuJiang 3980RMB/TON; XinJi 3980RMB/TON; ZhongYang 3980RMB/TON
24th December 2011. JiuJiang 3980RMB/TON; XinJi 3980RMB/TON; ZhongYang 3980RMB/TON
23th December 2011. JiuJiang 3980RMB/TON; XinJi 3980RMB/TON; ZhongYang 3980RMB/TON
22th December 2011. JiuJiang 3990RMB/TON; XinJi 3990RMB/TON; ZhongYang 3990RMB/TON
21th December 2011. JiuJiang 3990RMB/TON; XinJi 3990RMB/TON; ZhongYang 3990RMB/TON
20th December 2011. JiuJiang 3990RMB/TON; XinJi 3990RMB/TON; ZhongYang 3990RMB/TON
19th December 2011. JiuJiang 4010RMB/TON; XinJi 4010RMB/TON; ZhongYang 4000RMB/TON
18th December 2011. JiuJiang 4010RMB/TON; XinJi 4010RMB/TON; ZhongYang 4000RMB/TON
17th December 2011. JiuJiang 4010RMB/TON; XinJi 4010RMB/TON; ZhongYang 4000RMB/TON
16th December 2011. JiuJiang 4020RMB/TON; XinJi 4020RMB/TON; ZhongYang 4010RMB/TON
15th December 2011. JiuJiang 4060RMB/TON; XinJi 4060RMB/TON; ZhongYang 4050RMB/TON
14th December 2011. JiuJiang 4060RMB/TON; XinJi 4060RMB/TON; ZhongYang 4050RMB/TON
13th December 2011. JiuJiang 4070RMB/TON; XinJi 4070RMB/TON; ZhongYang 4060RMB/TON
12th December 2011. JiuJiang 4070RMB/TON; XinJi 4070RMB/TON; ZhongYang 4060RMB/TON
11th December 2011. JiuJiang 4070RMB/TON; XinJi 4070RMB/TON; ZhongYang 4060RMB/TON
10th December 2011. JiuJiang 4070RMB/TON; XinJi 4070RMB/TON; ZhongYang 4060RMB/TON
9th December 2011. JiuJiang 4070RMB/TON; XinJi 4070RMB/TON; ZhongYang 4060RMB/TON
8th December 2011. JiuJiang 4070RMB/TON; XinJi 4070RMB/TON; ZhongYang 4060RMB/TON
7th December 2011. JiuJiang 4100RMB/TON; XinJi 4100RMB/TON; ZhongYang 4090RMB/TON
6th December 2011. JiuJiang 4110RMB/TON; XinJi 4110RMB/TON; ZhongYang 4100RMB/TON
5th December 2011. JiuJiang 4130RMB/TON; XinJi 4130RMB/TON; ZhongYang 4120RMB/TON
4th December 2011. JiuJiang 4170RMB/TON; XinJi 4170RMB/TON; ZhongYang 4160RMB/TON
3th December 2011. JiuJiang 4190RMB/TON; XinJi 4190RMB/TON; ZhongYang 4180RMB/TON
2th December 2011. JiuJiang 4190RMB/TON; XinJi 4190RMB/TON; ZhongYang 4180RMB/TON
1th December 2011. JiuJiang 4160RMB/TON; XinJi 4160RMB/TON; ZhongYang 4150RMB/TON
30th November 2011. JiuJiang 4160RMB/TON; XinJi 4160RMB/TON; ZhongYang 4150RMB/TON
29th November 2011. JiuJiang 4160RMB/TON; XinJi 4160RMB/TON; ZhongYang 4150RMB/TON
28th November 2011. JiuJiang 4160RMB/TON; XinJi 4160RMB/TON; ZhongYang 4150RMB/TON
27th November 2011. JiuJiang 4160RMB/TON; XinJi 4160RMB/TON; ZhongYang 4150RMB/TON
26th November 2011. JiuJiang 4160RMB/TON; XinJi 4160RMB/TON; ZhongYang 4150RMB/TON
25th November 2011. JiuJiang 4160RMB/TON; XinJi 4160RMB/TON; ZhongYang 4150RMB/TON
24th November 2011. JiuJiang 4160RMB/TON; XinJi 4160RMB/TON; ZhongYang 4150RMB/TON
23th November 2011. JiuJiang 4180RMB/TON; XinJi 4180RMB/TON; ZhongYang 4170RMB/TON
22th November 2011. JiuJiang 4200RMB/TON; XinJi 4200RMB/TON; ZhongYang 4190RMB/TON
21th November 2011. JiuJiang 4220RMB/TON; XinJi 4220RMB/TON; ZhongYang 4210RMB/TON
20th November 2011. JiuJiang 4270RMB/TON; XinJi 4270RMB/TON; ZhongYang 4260RMB/TON
19th November 2011. JiuJiang 4270RMB/TON; XinJi 4270RMB/TON; ZhongYang 4260RMB/TON
18th November 2011. JiuJiang 4290RMB/TON; XinJi 4290RMB/TON; ZhongYang 4280RMB/TON
17th November 2011. JiuJiang 4310RMB/TON; XinJi 4310RMB/TON; ZhongYang 4300RMB/TON
16th November 2011. JiuJiang 4310RMB/TON; XinJi 4310RMB/TON; ZhongYang 4300RMB/TON
15th November 2011. JiuJiang 4310RMB/TON; XinJi 4310RMB/TON; ZhongYang 4300RMB/TON
14th November 2011. JiuJiang 4290RMB/TON; XinJi 4290RMB/TON; ZhongYang 4280RMB/TON
13th November 2011. JiuJiang 4270RMB/TON; XinJi 4270RMB/TON; ZhongYang 4260RMB/TON
12th November 2011. JiuJiang 4250RMB/TON; XinJi 4250RMB/TON; ZhongYang 4240RMB/TON
11th November 2011. JiuJiang 4240RMB/TON; XinJi 4240RMB/TON; ZhongYang 4230RMB/TON
10th November 2011. JiuJiang 4210RMB/TON; XinJi 4210RMB/TON; ZhongYang 4200RMB/TON
9th November 2011. JiuJiang 4190RMB/TON; XinJi 4190RMB/TON; ZhongYang 4180RMB/TON
8th November 2011. JiuJiang 4170RMB/TON; XinJi 4170RMB/TON; ZhongYang 4160RMB/TON
7th November 2011. JiuJiang 4130RMB/TON; XinJi 4130RMB/TON; ZhongYang 4120RMB/TON
6th November 2011. JiuJiang 4110RMB/TON; XinJi 4110RMB/TON; ZhongYang 4100RMB/TON
5th November 2011. JiuJiang 4140RMB/TON; XinJi 4140RMB/TON; ZhongYang 4130RMB/TON
4th November 2011. JiuJiang 4140RMB/TON; XinJi 4140RMB/TON; ZhongYang 4130RMB/TON
3th November 2011. JiuJiang 4160RMB/TON; XinJi 4160RMB/TON; ZhongYang 4150RMB/TON
2th November 2011. JiuJiang 4200RMB/TON; XinJi 4200RMB/TON; ZhongYang 4190RMB/TON
1th November 2011. JiuJiang 4200RMB/TON; XinJi 4200RMB/TON; ZhongYang 4190RMB/TON
31th October 2011. JiuJiang 4170RMB/TON; XinJi 4170RMB/TON; ZhongYang 4150RMB/TON
30th October 2011. JiuJiang 4120RMB/TON; XinJi 4120RMB/TON; ZhongYang 4110RMB/TON
29th October 2011. JiuJiang 4090RMB/TON; XinJi 4090RMB/TON; ZhongYang 4080RMB/TON
28th October 2011. JiuJiang 4060RMB/TON; XinJi 4060RMB/TON; ZhongYang 4050RMB/TON
27th October 2011. JiuJiang 4040RMB/TON; XinJi 4040RMB/TON; ZhongYang 4030RMB/TON
26th October 2011. JiuJiang 4030RMB/TON; XinJi 4030RMB/TON; ZhongYang 4020RMB/TON
25th October 2011. JiuJiang 4000RMB/TON; XinJi 4000RMB/TON; ZhongYang 3990RMB/TON
24th October 2011. JiuJiang 3950RMB/TON; XinJi 3950RMB/TON; ZhongYang 3940RMB/TON
23th October 2011. JiuJiang 4000RMB/TON; XinJi 4000RMB/TON; ZhongYang 4000RMB/TON
22th October 2011. JiuJiang 4150RMB/TON; XinJi 4150RMB/TON; ZhongYang 4140RMB/TON
21th October 2011. JiuJiang 4150RMB/TON; XinJi 4150RMB/TON; ZhongYang 4140RMB/TON
20th October 2011. JiuJiang 4200RMB/TON; XinJi 4200RMB/TON; ZhongYang 4190RMB/TON
19th October 2011. JiuJiang 4230RMB/TON; XinJi 4230RMB/TON; ZhongYang 4220RMB/TON
18th October 2011. JiuJiang 4250RMB/TON; XinJi 4250RMB/TON; ZhongYang 4240RMB/TON
17th October 2011. JiuJiang 4280RMB/TON; XinJi 4280RMB/TON; ZhongYang 4270RMB/TON
16th October 2011. JiuJiang 4310RMB/TON; XinJi 4310RMB/TON; ZhongYang 4300RMB/TON
15th October 2011. JiuJiang 4310RMB/TON; XinJi 4310RMB/TON; ZhongYang 4300RMB/TON
14th October 2011. JiuJiang 4330RMB/TON; XinJi 4330RMB/TON; ZhongYang 4320RMB/TON
13th October 2011. JiuJiang 4350RMB/TON; XinJi 4350RMB/TON; ZhongYang 4340RMB/TON
12th October 2011. JiuJiang 4380RMB/TON; XinJi 4380RMB/TON; ZhongYang 4370RMB/TON
11th October 2011. JiuJiang 4390RMB/TON; XinJi 4390RMB/TON; ZhongYang 4380RMB/TON
10th October 2011. JiuJiang 4400RMB/TON; XinJi 4400RMB/TON; ZhongYang 4390RMB/TON
9th October 2011. JiuJiang 4430RMB/TON; XinJi 4430RMB/TON; ZhongYang 4420RMB/TON
8th October 2011. JiuJiang 4430RMB/TON; XinJi 4430RMB/TON; ZhongYang 4420RMB/TON
7th October 2011. JiuJiang 4390RMB/TON; XinJi 4390RMB/TON; ZhongYang 4380RMB/TON
6th October 2011. JiuJiang 4390RMB/TON; XinJi 4390RMB/TON; ZhongYang 4380RMB/TON
5th October 2011. JiuJiang 4400RMB/TON; XinJi 4400RMB/TON; ZhongYang 4390RMB/TON
4th October 2011. JiuJiang 4400RMB/TON; XinJi 4400RMB/TON; ZhongYang 4390RMB/TON
3th October 2011. JiuJiang 4400RMB/TON; XinJi 4400RMB/TON; ZhongYang 4390RMB/TON
2th October 2011. JiuJiang 4400RMB/TON; XinJi 4400RMB/TON; ZhongYang 4390RMB/TON
1th October 2011. JiuJiang 4400RMB/TON; XinJi 4400RMB/TON; ZhongYang 4390RMB/TON
30th September 2011. JiuJiang 4420RMB/TON; XinJi 4420RMB/TON; ZhongYang 4410RMB/TON
29th September 2011. JiuJiang 4440RMB/TON; XinJi 4440RMB/TON; ZhongYang 4430RMB/TON
28th September 2011. JiuJiang 4480RMB/TON; XinJi 4480RMB/TON; ZhongYang 4470RMB/TON
27th September 2011. JiuJiang 4520RMB/TON; XinJi 4520RMB/TON; ZhongYang 4510RMB/TON
26th September 2011. JiuJiang 4540RMB/TON; XinJi 4540RMB/TON; ZhongYang 4530RMB/TON
25th September 2011. JiuJiang 4540RMB/TON; XinJi 4540RMB/TON; ZhongYang 4530RMB/TON
24th September 2011. JiuJiang 4550RMB/TON; XinJi 4550RMB/TON; ZhongYang 4540RMB/TON
23th September 2011. JiuJiang 4580RMB/TON; XinJi 4580RMB/TON; ZhongYang 4570RMB/TON
22th September 2011. JiuJiang 4580RMB/TON; XinJi 4580RMB/TON; ZhongYang 4570RMB/TON
21th September 2011. JiuJiang 4550RMB/TON; XinJi 4550RMB/TON; ZhongYang 4540RMB/TON
20th September 2011. JiuJiang 4550RMB/TON; XinJi 4550RMB/TON; ZhongYang 4540RMB/TON
19th September 2011. JiuJiang 4570RMB/TON; XinJi 4570RMB/TON; ZhongYang 4560RMB/TON
18th September 2011. JiuJiang 4630RMB/TON; XinJi 4630RMB/TON; ZhongYang 4620RMB/TON
17th September 2011. JiuJiang 4630RMB/TON; XinJi 4630RMB/TON; ZhongYang 4620RMB/TON
16th September 2011. JiuJiang 4630RMB/TON; XinJi 4630RMB/TON; ZhongYang 4620RMB/TON
15th September 2011. JiuJiang 4630RMB/TON; XinJi 4630RMB/TON; ZhongYang 4620RMB/TON
14th September 2011. JiuJiang 4650RMB/TON; XinJi 4650RMB/TON; ZhongYang 4640RMB/TON
13th September 2011. JiuJiang 4690RMB/TON; XinJi 4690RMB/TON; ZhongYang 4680RMB/TON
12th September 2011. JiuJiang 4690RMB/TON; XinJi 4690RMB/TON; ZhongYang 4680RMB/TON
11th September 2011. JiuJiang 4700RMB/TON; XinJi 4700RMB/TON; ZhongYang 4690RMB/TON
10th September 2011. JiuJiang 4700RMB/TON; XinJi 4700RMB/TON; ZhongYang 4690RMB/TON
9th September 2011. JiuJiang 4700RMB/TON; XinJi 4700RMB/TON; ZhongYang 4690RMB/TON
8th September 2011. JiuJiang 4700RMB/TON; XinJi 4700RMB/TON; ZhongYang 4690RMB/TON
7th September 2011. JiuJiang 4700RMB/TON; XinJi 4700RMB/TON; ZhongYang 4690RMB/TON
6th September 2011. JiuJiang 4730RMB/TON; XinJi 4730RMB/TON; ZhongYang 4720RMB/TON
5th September 2011. JiuJiang 4740RMB/TON; XinJi 4740RMB/TON; ZhongYang 4730RMB/TON
4th September 2011. JiuJiang 4740RMB/TON; XinJi 4740RMB/TON; ZhongYang 4730RMB/TON
3th September 2011. JiuJiang 4740RMB/TON; XinJi 4740RMB/TON; ZhongYang 4730RMB/TON
2th September 2011. JiuJiang 4740RMB/TON; XinJi 4740RMB/TON; ZhongYang 4730RMB/TON
1th September 2011. JiuJiang 4740RMB/TON; XinJi 4740RMB/TON; ZhongYang 4730RMB/TON
31th August 2011. JiuJiang 4740RMB/TON; XinJi 4740RMB/TON; ZhongYang 4730RMB/TON
30th August 2011. JiuJiang 4740RMB/TON; XinJi 4740RMB/TON; ZhongYang 4730RMB/TON
29th August 2011. JiuJiang 4750RMB/TON; XinJi 4760RMB/TON; ZhongYang 4750RMB/TON
28th August 2011. JiuJiang 4700RMB/TON; XinJi 4710RMB/TON; ZhongYang 4700RMB/TON
27th August 2011. JiuJiang 4700RMB/TON; XinJi 4710RMB/TON; ZhongYang 4700RMB/TON
26th August 2011. JiuJiang 4700RMB/TON; XinJi 4710RMB/TON; ZhongYang 4700RMB/TON
25th August 2011. JiuJiang 4700RMB/TON; XinJi 4710RMB/TON; ZhongYang 4700RMB/TON
24th August 2011. JiuJiang 4700RMB/TON; XinJi 4710RMB/TON; ZhongYang 4700RMB/TON
23th August 2011. JiuJiang 4700RMB/TON; XinJi 4710RMB/TON; ZhongYang 4700RMB/TON
22th August 2011. JiuJiang 4700RMB/TON; XinJi 4710RMB/TON; ZhongYang 4700RMB/TON
21th August 2011. JiuJiang 4700RMB/TON; XinJi 4710RMB/TON; ZhongYang 4700RMB/TON
20th August 2011. JiuJiang 4700RMB/TON; XinJi 4710RMB/TON; ZhongYang 4700RMB/TON
19th August 2011. JiuJiang 4710RMB/TON; XinJi 4720RMB/TON; ZhongYang 4710RMB/TON
18th August 2011. JiuJiang 4720RMB/TON; XinJi 4730RMB/TON; ZhongYang 4720RMB/TON
17th August 2011. JiuJiang 4750RMB/TON; XinJi 4760RMB/TON; ZhongYang 4750RMB/TON
16th August 2011. JiuJiang 4750RMB/TON; XinJi 4760RMB/TON; ZhongYang 4750RMB/TON
15th August 2011. JiuJiang 4750RMB/TON; XinJi 4760RMB/TON; ZhongYang 4750RMB/TON
14th August 2011. JiuJiang 4730RMB/TON; XinJi 4740RMB/TON; ZhongYang 4730RMB/TON
13th August 2011. JiuJiang 4730RMB/TON; XinJi 4740RMB/TON; ZhongYang 4730RMB/TON
12th August 2011. JiuJiang 4720RMB/TON; XinJi 4730RMB/TON; ZhongYang 4720RMB/TON
11th August 2011. JiuJiang 4700RMB/TON; XinJi 4710RMB/TON; ZhongYang 4700RMB/TON
10th August 2011. JiuJiang 4680RMB/TON; XinJi 4680RMB/TON; ZhongYang 4670RMB/TON
9th August 2011. JiuJiang 4710RMB/TON; XinJi 4710RMB/TON; ZhongYang 4700RMB/TON
8th August 2011. JiuJiang 4710RMB/TON; XinJi 4710RMB/TON; ZhongYang 4700RMB/TON
7th August 2011. JiuJiang 4710RMB/TON; XinJi 4710RMB/TON; ZhongYang 4700RMB/TON
6th August 2011. JiuJiang 4760RMB/TON; XinJi 4760RMB/TON; ZhongYang 4750RMB/TON
5th August 2011. JiuJiang 4820RMB/TON; XinJi 4820RMB/TON; ZhongYang 4810RMB/TON
4th August 2011. JiuJiang 4830RMB/TON; XinJi 4830RMB/TON; ZhongYang 4820RMB/TON
3th August 2011. JiuJiang 4830RMB/TON; XinJi 4830RMB/TON; ZhongYang 4820RMB/TON
2th August 2011. JiuJiang 4800RMB/TON; XinJi 4800RMB/TON; ZhongYang 4790RMB/TON
1th August 2011. JiuJiang 4770RMB/TON; XinJi 4770RMB/TON; ZhongYang 4760RMB/TON
31th July 2011. JiuJiang 4740RMB/TON; XinJi 4740RMB/TON; ZhongYang 4730RMB/TON
30th July 2011. JiuJiang 4720RMB/TON; XinJi 4720RMB/TON; ZhongYang 4710RMB/TON
29th July 2011. JiuJiang 4700RMB/TON; XinJi 4700RMB/TON; ZhongYang 4690RMB/TON
28th July 2011. JiuJiang 4700RMB/TON; XinJi 4700RMB/TON; ZhongYang 4690RMB/TON
27th July 2011. JiuJiang 4700RMB/TON; XinJi 4700RMB/TON; ZhongYang 4690RMB/TON
26th July 2011. JiuJiang 4700RMB/TON; XinJi 4700RMB/TON; ZhongYang 4690RMB/TON
25th July 2011. JiuJiang 4680RMB/TON; XinJi 4680RMB/TON; ZhongYang 4670RMB/TON
24th July 2011. JiuJiang 4660RMB/TON; XinJi 4660RMB/TON; ZhongYang 4650RMB/TON
23th July 2011. JiuJiang 4650RMB/TON; XinJi 4650RMB/TON; ZhongYang 4640RMB/TON
22th July 2011. JiuJiang 4630RMB/TON; XinJi 4630RMB/TON; ZhongYang 4620RMB/TON
21th July 2011. JiuJiang 4630RMB/TON; XinJi 4630RMB/TON; ZhongYang 4620RMB/TON
20th July 2011. JiuJiang 4620RMB/TON; XinJi 4620RMB/TON; ZhongYang 4610RMB/TON
19th July 2011. JiuJiang 4610RMB/TON; XinJi 4610RMB/TON; ZhongYang 4600RMB/TON
18th July 2011. JiuJiang 4580RMB/TON; XinJi 4580RMB/TON; ZhongYang 4570RMB/TON
17th July 2011. JiuJiang 4580RMB/TON; XinJi 4580RMB/TON; ZhongYang 4570RMB/TON
16th July 2011. JiuJiang 4600RMB/TON; XinJi 4600RMB/TON; ZhongYang 4590RMB/TON
15th July 2011. JiuJiang 4600RMB/TON; XinJi 4600RMB/TON; ZhongYang 4590RMB/TON
14th July 2011. JiuJiang 4600RMB/TON; XinJi 4600RMB/TON; ZhongYang 4590RMB/TON
13th July 2011. JiuJiang 4600RMB/TON; XinJi 4600RMB/TON; ZhongYang 4590RMB/TON
12th July 2011. JiuJiang 4600RMB/TON; XinJi 4600RMB/TON; ZhongYang 4590RMB/TON
11th July 2011. JiuJiang 4580RMB/TON; XinJi 4580RMB/TON; ZhongYang 4570RMB/TON
10th July 2011. JiuJiang 4530RMB/TON; XinJi 4530RMB/TON; ZhongYang 4520RMB/TON
9th July 2011. JiuJiang 4530RMB/TON; XinJi 4530RMB/TON; ZhongYang 4520RMB/TON
8th July 2011. JiuJiang 4530RMB/TON; XinJi 4530RMB/TON; ZhongYang 4520RMB/TON
7th July 2011. JiuJiang 4530RMB/TON; XinJi 4530RMB/TON; ZhongYang 4520RMB/TON
6th July 2011. JiuJiang 4510RMB/TON; XinJi 4510RMB/TON; ZhongYang 4500RMB/TON
5th July 2011. JiuJiang 4490RMB/TON; XinJi 4490RMB/TON; ZhongYang 4480RMB/TON
4th July 2011. JiuJiang 4480RMB/TON; XinJi 4480RMB/TON; ZhongYang 4470RMB/TON
3th July 2011. JiuJiang 4480RMB/TON; XinJi 4480RMB/TON; ZhongYang 4470RMB/TON
2th July 2011. JiuJiang 4480RMB/TON; XinJi 4480RMB/TON; ZhongYang 4470RMB/TON
1th July 2011. JiuJiang 4480RMB/TON; XinJi 4480RMB/TON; ZhongYang 4470RMB/TON
30th June 2011. JiuJiang 4480RMB/TON; XinJi 4480RMB/TON; ZhongYang 4470RMB/TON
29th June 2011. JiuJiang 4490RMB/TON; XinJi 4490RMB/TON; ZhongYang 4480RMB/TON
28th June 2011. JiuJiang 4530RMB/TON; XinJi 4530RMB/TON; ZhongYang 4520RMB/TON
27th June 2011. JiuJiang 4530RMB/TON; XinJi 4530RMB/TON; ZhongYang 4520RMB/TON
26th June 2011. JiuJiang 4530RMB/TON; XinJi 4530RMB/TON; ZhongYang 4520RMB/TON
25th June 2011. JiuJiang 4530RMB/TON; XinJi 4530RMB/TON; ZhongYang 4520RMB/TON
24th June 2011. JiuJiang 4530RMB/TON; XinJi 4530RMB/TON; ZhongYang 4520RMB/TON
23th June 2011. JiuJiang 4530RMB/TON; XinJi 4530RMB/TON; ZhongYang 4520RMB/TON
22th June 2011. JiuJiang 4530RMB/TON; XinJi 4530RMB/TON; ZhongYang 4520RMB/TON
21th June 2011. JiuJiang 4530RMB/TON; XinJi 4530RMB/TON; ZhongYang 4520RMB/TON
20th June 2011. JiuJiang 4590RMB/TON; XinJi 4590RMB/TON; ZhongYang 4580RMB/TON
19th June 2011. JiuJiang 4590RMB/TON; XinJi 4590RMB/TON; ZhongYang 4580RMB/TON
18th June 2011. JiuJiang 4590RMB/TON; XinJi 4590RMB/TON; ZhongYang 4580RMB/TON
17th June 2011. JiuJiang 4610RMB/TON; XinJi 4610RMB/TON; ZhongYang 4600RMB/TON
16th June 2011. JiuJiang 4610RMB/TON; XinJi 4610RMB/TON; ZhongYang 4600RMB/TON
15th June 2011. JiuJiang 4610RMB/TON; XinJi 4610RMB/TON; ZhongYang 4600RMB/TON
14th June 2011. JiuJiang 4620RMB/TON; XinJi 4620RMB/TON; ZhongYang 4610RMB/TON
13th June 2011. JiuJiang 4620RMB/TON; XinJi 4620RMB/TON; ZhongYang 4610RMB/TON
12th June 2011. JiuJiang 4620RMB/TON; XinJi 4620RMB/TON; ZhongYang 4610RMB/TON
11th June 2011. JiuJiang 4660RMB/TON; XinJi 4660RMB/TON; ZhongYang 4650RMB/TON
10th June 2011. JiuJiang 4660RMB/TON; XinJi 4660RMB/TON; ZhongYang 4650RMB/TON
9th June 2011. JiuJiang 4660RMB/TON; XinJi 4660RMB/TON; ZhongYang 4650RMB/TON
8th June 2011. JiuJiang 4640RMB/TON; XinJi 4640RMB/TON; ZhongYang 4630RMB/TON
7th June 2011. JiuJiang 4610RMB/TON; XinJi 4610RMB/TON; ZhongYang 4600RMB/TON
6th June 2011. JiuJiang 4610RMB/TON; XinJi 4610RMB/TON; ZhongYang 4600RMB/TON
5th June 2011. JiuJiang 4610RMB/TON; XinJi 4610RMB/TON; ZhongYang 4600RMB/TON
4th June 2011. JiuJiang 4610RMB/TON; XinJi 4610RMB/TON; ZhongYang 4600RMB/TON
3th June 2011. JiuJiang 4610RMB/TON; XinJi 4610RMB/TON; ZhongYang 4600RMB/TON
2th June 2011. JiuJiang 4610RMB/TON; XinJi 4610RMB/TON; ZhongYang 4600RMB/TON
1th June 2011. JiuJiang 4590RMB/TON; XinJi 4590RMB/TON; ZhongYang 4580RMB/TON
31th May 2011. JiuJiang 4570RMB/TON; XinJi 4570RMB/TON; ZhongYang 4560RMB/TON
30th May 2011. JiuJiang 4570RMB/TON; XinJi 4570RMB/TON; ZhongYang 4560RMB/TON
29th May 2011. JiuJiang 4610RMB/TON; XinJi 4610RMB/TON; ZhongYang 4600RMB/TON
28th May 2011. JiuJiang 4610RMB/TON; XinJi 4610RMB/TON; ZhongYang 4600RMB/TON
27th May 2011. JiuJiang 4610RMB/TON; XinJi 4610RMB/TON; ZhongYang 4600RMB/TON
26th May 2011. JiuJiang 4610RMB/TON; XinJi 4610RMB/TON; ZhongYang 4600RMB/TON
25th May 2011. JiuJiang 4600RMB/TON; XinJi 4600RMB/TON; ZhongYang 4590RMB/TON
24th May 2011. JiuJiang 4600RMB/TON; XinJi 4600RMB/TON; ZhongYang 4590RMB/TON
23th May 2011. JiuJiang 4560RMB/TON; XinJi 4560RMB/TON; ZhongYang 4550RMB/TON
22th May 2011. JiuJiang 4560RMB/TON; XinJi 4560RMB/TON; ZhongYang 4550RMB/TON
21th May 2011. JiuJiang 4560RMB/TON; XinJi 4560RMB/TON; ZhongYang 4550RMB/TON
20th May 2011. JiuJiang 4560RMB/TON; XinJi 4560RMB/TON; ZhongYang 4550RMB/TON
19th May 2011. JiuJiang 4560RMB/TON; XinJi 4560RMB/TON; ZhongYang 4550RMB/TON
18th May 2011. JiuJiang 4560RMB/TON; XinJi 4560RMB/TON; ZhongYang 4550RMB/TON
17th May 2011. JiuJiang 4560RMB/TON; XinJi 4560RMB/TON; ZhongYang 4550RMB/TON
16th May 2011. JiuJiang 4560RMB/TON; XinJi 4560RMB/TON; ZhongYang 4550RMB/TON
15th May 2011. JiuJiang 4560RMB/TON; XinJi 4560RMB/TON; ZhongYang 4550RMB/TON
14th May 2011. JiuJiang 4560RMB/TON; XinJi 4560RMB/TON; ZhongYang 4550RMB/TON
13th May 2011. JiuJiang 4560RMB/TON; XinJi 4560RMB/TON; ZhongYang 4550RMB/TON
12th May 2011. JiuJiang 4580RMB/TON; XinJi 4580RMB/TON; ZhongYang 4570RMB/TON
11th May 2011. JiuJiang 4580RMB/TON; XinJi 4580RMB/TON; ZhongYang 4570RMB/TON
10th May 2011. JiuJiang 4560RMB/TON; XinJi 4560RMB/TON; ZhongYang 4550RMB/TON
9th May 2011. JiuJiang 4560RMB/TON; XinJi 4560RMB/TON; ZhongYang 4550RMB/TON
8th May 2011. JiuJiang 4560RMB/TON; XinJi 4560RMB/TON; ZhongYang 4550RMB/TON
7th May 2011. JiuJiang 4610RMB/TON; XinJi 4610RMB/TON; ZhongYang 4600RMB/TON
6th May 2011. JiuJiang 4680RMB/TON; XinJi 4680RMB/TON; ZhongYang 4670RMB/TON
5th May 2011. JiuJiang 4660RMB/TON; XinJi 4660RMB/TON; ZhongYang 4650RMB/TON
4th May 2011. JiuJiang 4640RMB/TON; XinJi 4640RMB/TON; ZhongYang 4630RMB/TON
3th May 2011. JiuJiang 4620RMB/TON; XinJi 4620RMB/TON; ZhongYang 4610RMB/TON
2th May 2011. JiuJiang 4590RMB/TON; XinJi 4590RMB/TON; ZhongYang 4580RMB/TON
1th May 2011. JiuJiang 4590RMB/TON; XinJi 4590RMB/TON; ZhongYang 4580RMB/TON
30th April 2011. JiuJiang 4590RMB/TON; XinJi 4590RMB/TON; ZhongYang 4580RMB/TON
29th April 2011. JiuJiang 4590RMB/TON; XinJi 4590RMB/TON; ZhongYang 4580RMB/TON
28th April 2011. JiuJiang 4590RMB/TON; XinJi 4590RMB/TON; ZhongYang 4580RMB/TON
27th April 2011. JiuJiang 4560RMB/TON; XinJi 4560RMB/TON; ZhongYang 4550RMB/TON
26th April 2011. JiuJiang 4530RMB/TON; XinJi 4530RMB/TON; ZhongYang 4520RMB/TON
25th April 2011. JiuJiang 4510RMB/TON; XinJi 4510RMB/TON; ZhongYang 4500RMB/TON
24th April 2011. JiuJiang 4490RMB/TON; XinJi 4490RMB/TON; ZhongYang 4480RMB/TON
23th April 2011. JiuJiang 4490RMB/TON; XinJi 4490RMB/TON; ZhongYang 4480RMB/TON
22th April 2011. JiuJiang 4470RMB/TON; XinJi 4470RMB/TON; ZhongYang 4460RMB/TON
21th April 2011. JiuJiang 4470RMB/TON; XinJi 4470RMB/TON; ZhongYang 4460RMB/TON
20th April 2011. JiuJiang 4440RMB/TON; XinJi 4440RMB/TON; ZhongYang 4430RMB/TON
19th April 2011. JiuJiang 4440RMB/TON; XinJi 4440RMB/TON; ZhongYang 4430RMB/TON
18th April 2011. JiuJiang 4440RMB/TON; XinJi 4440RMB/TON; ZhongYang 4430RMB/TON
17th April 2011. JiuJiang 4480RMB/TON; XinJi 4480RMB/TON; ZhongYang 4470RMB/TON
16th April 2011. JiuJiang 4480RMB/TON; XinJi 4480RMB/TON; ZhongYang 4470RMB/TON
15th April 2011. JiuJiang 4480RMB/TON; XinJi 4480RMB/TON; ZhongYang 4470RMB/TON
14th April 2011. JiuJiang 4480RMB/TON; XinJi 4480RMB/TON; ZhongYang 4470RMB/TON
13th April 2011. JiuJiang 4490RMB/TON; XinJi 4490RMB/TON; ZhongYang 4480RMB/TON
12th April 2011. JiuJiang 4500RMB/TON; XinJi 4500RMB/TON; ZhongYang 4490RMB/TON
11th April 2011. JiuJiang 4500RMB/TON; XinJi 4500RMB/TON; ZhongYang 4490RMB/TON
10th April 2011. JiuJiang 4470RMB/TON; XinJi 4470RMB/TON; ZhongYang 4460RMB/TON
9th April 2011. JiuJiang 4470RMB/TON; XinJi 4470RMB/TON; ZhongYang 4460RMB/TON
8th April 2011. JiuJiang 4470RMB/TON; XinJi 4470RMB/TON; ZhongYang 4460RMB/TON
7th April 2011. JiuJiang 4450RMB/TON; XinJi 4450RMB/TON; ZhongYang 4440RMB/TON
6th April 2011. JiuJiang 4420RMB/TON; XinJi 4420RMB/TON; ZhongYang 4410RMB/TON
5th April 2011. JiuJiang 4410RMB/TON; XinJi 4410RMB/TON; ZhongYang 4400RMB/TON
4th April 2011. JiuJiang 4400RMB/TON; XinJi 4400RMB/TON; ZhongYang 4390RMB/TON
3th April 2011. JiuJiang 4400RMB/TON; XinJi 4410RMB/TON; ZhongYang 4390RMB/TON
2th April 2011. JiuJiang 4400RMB/TON; XinJi 4410RMB/TON; ZhongYang 4390RMB/TON
1th April 2011. JiuJiang 4410RMB/TON; XinJi 4420RMB/TON; ZhongYang 4400RMB/TON
31th March 2011. JiuJiang 4410RMB/TON; XinJi 4420RMB/TON; ZhongYang 4410RMB/TON
30th March 2011. JiuJiang 4410RMB/TON; XinJi 4420RMB/TON; ZhongYang 4410RMB/TON
29th March 2011. JiuJiang 4410RMB/TON; XinJi 4420RMB/TON; ZhongYang 4410RMB/TON
28th March 2011. JiuJiang 4390RMB/TON; XinJi 4400RMB/TON; ZhongYang 4390RMB/TON
27th March 2011. JiuJiang 4370RMB/TON; XinJi 4380RMB/TON; ZhongYang 4370RMB/TON
26th March 2011. JiuJiang 4310RMB/TON; XinJi 4320RMB/TON; ZhongYang 4310RMB/TON
25th March 2011. JiuJiang 4310RMB/TON; XinJi 4320RMB/TON; ZhongYang 4310RMB/TON
24th March 2011. JiuJiang 4290RMB/TON; XinJi 4300RMB/TON; ZhongYang 4290RMB/TON
23th March 2011. JiuJiang 4290RMB/TON; XinJi 4300RMB/TON; ZhongYang 4290RMB/TON
22th March 2011. JiuJiang 4300RMB/TON; XinJi 4310RMB/TON; ZhongYang 4300RMB/TON
21th March 2011. JiuJiang 4340RMB/TON; XinJi 4350RMB/TON; ZhongYang 4340RMB/TON
20th March 2011. JiuJiang 4340RMB/TON; XinJi 4350RMB/TON; ZhongYang 4340RMB/TON
19th March 2011. JiuJiang 4400RMB/TON; XinJi 4410RMB/TON; ZhongYang 4400RMB/TON
18th March 2011. JiuJiang 4400RMB/TON; XinJi 4410RMB/TON; ZhongYang 4400RMB/TON
17th March 2011. JiuJiang 4400RMB/TON; XinJi 4410RMB/TON; ZhongYang 4400RMB/TON
16th March 2011. JiuJiang 4360RMB/TON; XinJi 4380RMB/TON; ZhongYang 4360RMB/TON
15th March 2011. JiuJiang 4480RMB/TON; XinJi 4330RMB/TON; ZhongYang 4230RMB/TON
14th March 2011. JiuJiang 4460RMB/TON; XinJi 4310RMB/TON; ZhongYang 4230RMB/TON
13th March 2011. JiuJiang 4440RMB/TON; XinJi 4310RMB/TON; ZhongYang 4250RMB/TON
12th March 2011. JiuJiang 4440RMB/TON; XinJi 4310RMB/TON; ZhongYang 4250RMB/TON
11th March 2011. JiuJiang 4440RMB/TON; XinJi 4310RMB/TON; ZhongYang 4250RMB/TON
10th March 2011. JiuJiang 4410RMB/TON; XinJi 4300RMB/TON; ZhongYang 4330RMB/TON
9th March 2011. JiuJiang 4420RMB/TON; XinJi 4310RMB/TON; ZhongYang 4340RMB/TON
8th March 2011. JiuJiang 4340RMB/TON; XinJi 4340RMB/TON; ZhongYang 4330RMB/TON
7th March 2011. JiuJiang 4340RMB/TON; XinJi 4340RMB/TON; ZhongYang 4330RMB/TON
6th March 2011. JiuJiang 4340RMB/TON; XinJi 4340RMB/TON; ZhongYang 4330RMB/TON
5th March 2011. JiuJiang 4380RMB/TON; XinJi 4380RMB/TON; ZhongYang 4370RMB/TON
4th March 2011. JiuJiang 4380RMB/TON; XinJi 4380RMB/TON; ZhongYang 4370RMB/TON
3th March 2011. JiuJiang 4420RMB/TON; XinJi 4420RMB/TON; ZhongYang 4410RMB/TON
2th March 2011. JiuJiang 4420RMB/TON; XinJi 4420RMB/TON; ZhongYang 4420RMB/TON
1th March 2011. JiuJiang 4440RMB/TON; XinJi 4440RMB/TON; ZhongYang 4440RMB/TON
29th February 2011. JiuJiang 4450RMB/TON; XinJi 4450RMB/TON; ZhongYang 4450RMB/TON
28th February 2011. JiuJiang 4450RMB/TON; XinJi 4450RMB/TON; ZhongYang 4450RMB/TON
27th February 2011. JiuJiang 4450RMB/TON; XinJi 4450RMB/TON; ZhongYang 4450RMB/TON
26th February 2011. JiuJiang 4490RMB/TON; XinJi 4490RMB/TON; ZhongYang 4490RMB/TON
25th February 2011. JiuJiang 4480RMB/TON; XinJi 4480RMB/TON; ZhongYang 4480RMB/TON
24th February 2011. JiuJiang 4500RMB/TON; XinJi 4500RMB/TON; ZhongYang 4500RMB/TON
23th February 2011. JiuJiang 4490RMB/TON; XinJi 4490RMB/TON; ZhongYang 4490RMB/TON
22th February 2011. JiuJiang 4480RMB/TON; XinJi 4480RMB/TON; ZhongYang 4480RMB/TON
21th February 2011. JiuJiang 4460RMB/TON; XinJi 4460RMB/TON; ZhongYang 4460RMB/TON
20th February 2011. JiuJiang 4480RMB/TON; XinJi 4480RMB/TON; ZhongYang 4480RMB/TON
19th February 2011. JiuJiang 4500RMB/TON; XinJi 4500RMB/TON; ZhongYang 4500RMB/TON
18th February 2011. JiuJiang 4500RMB/TON; XinJi 4500RMB/TON; ZhongYang 4500RMB/TON
17th February 2011. JiuJiang 4530RMB/TON; XinJi 4530RMB/TON; ZhongYang 4530RMB/TON
16th February 2011. JiuJiang 4550RMB/TON; XinJi 4550RMB/TON; ZhongYang 4550RMB/TON
15th February 2011. JiuJiang 4570RMB/TON; XinJi 4570RMB/TON; ZhongYang 4570RMB/TON
14th February 2011. JiuJiang 4570RMB/TON; XinJi 4570RMB/TON; ZhongYang 4570RMB/TON
13th February 2011. JiuJiang 4570RMB/TON; XinJi 4570RMB/TON; ZhongYang 4570RMB/TON
12th February 2011. JiuJiang 4570RMB/TON; XinJi 4570RMB/TON; ZhongYang 4570RMB/TON
11th February 2011. JiuJiang 4570RMB/TON; XinJi 4570RMB/TON; ZhongYang 4570RMB/TON
10th February 2011. JiuJiang 4510RMB/TON; XinJi 4510RMB/TON; ZhongYang 4510RMB/TON
9th February 2011. JiuJiang 4510RMB/TON; XinJi 4510RMB/TON; ZhongYang 4510RMB/TON
8th February 2011. JiuJiang 4510RMB/TON; XinJi 4510RMB/TON; ZhongYang 4510RMB/TON
7th February 2011. JiuJiang 4510RMB/TON; XinJi 4510RMB/TON; ZhongYang 4510RMB/TON
6th February 2011. JiuJiang 4510RMB/TON; XinJi 4510RMB/TON; ZhongYang 4510RMB/TON
5th February 2011. JiuJiang 4480RMB/TON; XinJi 4480RMB/TON; ZhongYang 4480RMB/TON
4th February 2011. JiuJiang 4480RMB/TON; XinJi 4480RMB/TON; ZhongYang 4480RMB/TON
3th February 2011. JiuJiang 4480RMB/TON; XinJi 4480RMB/TON; ZhongYang 4480RMB/TON
2th February 2011. JiuJiang 4480RMB/TON; XinJi 4480RMB/TON; ZhongYang 4480RMB/TON
1th February 2011. JiuJiang 4480RMB/TON; XinJi 4480RMB/TON; ZhongYang 4480RMB/TON
31th January 2011. JiuJiang 4480RMB/TON; XinJi 4480RMB/TON; ZhongYang 4480RMB/TON
30th January 2011. JiuJiang 4480RMB/TON; XinJi 4480RMB/TON; ZhongYang 4480RMB/TON
29th January 2011. JiuJiang 4480RMB/TON; XinJi 4480RMB/TON; ZhongYang 4480RMB/TON
28th January 2011. JiuJiang 4480RMB/TON; XinJi 4480RMB/TON; ZhongYang 4480RMB/TON
27th January 2011. JiuJiang 4480RMB/TON; XinJi 4480RMB/TON; ZhongYang 4480RMB/TON
26th January 2011. JiuJiang 4470RMB/TON; XinJi 4470RMB/TON; ZhongYang 4470RMB/TON
25th January 2011. JiuJiang 4470RMB/TON; XinJi 4470RMB/TON; ZhongYang 4470RMB/TON
24th January 2011. JiuJiang 4470RMB/TON; XinJi 4470RMB/TON; ZhongYang 4470RMB/TON
23th January 2011. JiuJiang 4440RMB/TON; XinJi 4440RMB/TON; ZhongYang 4440RMB/TON
22th January 2011. JiuJiang 4410RMB/TON; XinJi 4410RMB/TON; ZhongYang 4410RMB/TON
21th January 2011. JiuJiang 4410RMB/TON; XinJi 4410RMB/TON; ZhongYang 4410RMB/TON
20th January 2011. JiuJiang 4410RMB/TON; XinJi 4410RMB/TON; ZhongYang 4410RMB/TON
19th January 2011. JiuJiang 4400RMB/TON; XinJi 4400RMB/TON; ZhongYang 4400RMB/TON
18th January 2011. JiuJiang 4400RMB/TON; XinJi 4400RMB/TON; ZhongYang 4400RMB/TON
17th January 2011. JiuJiang 4400RMB/TON; XinJi 4400RMB/TON; ZhongYang 4400RMB/TON
16th January 2011. JiuJiang 4380RMB/TON; XinJi 4380RMB/TON; ZhongYang 4380RMB/TON
15th January 2011. JiuJiang 4370RMB/TON; XinJi 4370RMB/TON; ZhongYang 4370RMB/TON
14th January 2011. JiuJiang 4350RMB/TON; XinJi 4350RMB/TON; ZhongYang 4350RMB/TON
13th January 2011. JiuJiang 4340RMB/TON; XinJi 4340RMB/TON; ZhongYang 4340RMB/TON
12th January 2011. JiuJiang 4330RMB/TON; XinJi 4330RMB/TON; ZhongYang 4330RMB/TON
11th January 2011. JiuJiang 4330RMB/TON; XinJi 4340RMB/TON; ZhongYang 4330RMB/TON
10th January 2011. JiuJiang 4330RMB/TON; XinJi 4340RMB/TON; ZhongYang 4330RMB/TON
9th January 2011. JiuJiang 4330RMB/TON; XinJi 4340RMB/TON; ZhongYang 4330RMB/TON
8th January 2011. JiuJiang 4350RMB/TON; XinJi 4360RMB/TON; ZhongYang 4350RMB/TON
7th January 2011. JiuJiang 4350RMB/TON; XinJi 4360RMB/TON; ZhongYang 4350RMB/TON
6th January 2011. JiuJiang 4380RMB/TON; XinJi 4390RMB/TON; ZhongYang 4380RMB/TON
5th January 2011. JiuJiang 4350RMB/TON; XinJi 4360RMB/TON; ZhongYang 4350RMB/TON
4th January 2011. JiuJiang 4350RMB/TON; XinJi 4360RMB/TON; ZhongYang 4350RMB/TON
3th January 2011. JiuJiang 4340RMB/TON; XinJi 4350RMB/TON; ZhongYang 4340RMB/TON
2th January 2011. JiuJiang 4340RMB/TON; XinJi 4350RMB/TON; ZhongYang 4340RMB/TON
1th January 2011. JiuJiang 4320RMB/TON; XinJi 4330RMB/TON; ZhongYang 4320RMB/TON
2011 year wire rod price (Q195 6.5MM)
ANPING XIANGLIN WIRE MESH CO., LTD
ZHAOBAZHUANG WIRE MESH INDUSTRIAL ZONE, SOUTH OF ANPING COUNTY, HEBEI, CHINA 053600
PHONE: 0086-318-7759788, FAX: 0086-318-7759789
E-mail: sales@xianglinwire.com
Home Web: http://www.xianglinwire.com