ANPING XIANGLIN WIRE MESH CO., LTD
ZHAOBAZHUANG WIRE MESH INDUSTRIAL ZONE, SOUTH OF ANPING COUNTY, HEBEI, CHINA 053600
PHONE: 0086-318-7759788, FAX: 0086-318-7759789
E-mail: sales@xianglinwire.com
Home Web: http://www.xianglinwire.com
31th December 2013. JiuJiang 3210RMB/TON; XinJi 3160RMB/TON; ZhongYang 3300RMB/TON
30th December 2013. JiuJiang 3210RMB/TON; XinJi 3160RMB/TON; ZhongYang 3300RMB/TON
29th December 2013. JiuJiang 3230RMB/TON; XinJi 3160RMB/TON; ZhongYang 3300RMB/TON
28th December 2013. JiuJiang 3230RMB/TON; XinJi 3160RMB/TON; ZhongYang 3300RMB/TON
27th December 2013. JiuJiang 3230RMB/TON; XinJi 3160RMB/TON; ZhongYang 3300RMB/TON
26th December 2013. JiuJiang 3230RMB/TON; XinJi 3150RMB/TON; ZhongYang 3300RMB/TON
25th December 2013. JiuJiang 3230RMB/TON; XinJi 3150RMB/TON; ZhongYang 3300RMB/TON
24th December 2013. JiuJiang 3230RMB/TON; XinJi 3150RMB/TON; ZhongYang 3300RMB/TON
23th December 2013. JiuJiang 3230RMB/TON; XinJi 3150RMB/TON; ZhongYang 3300RMB/TON
22th December 2013. JiuJiang 3240RMB/TON; XinJi 3170RMB/TON; ZhongYang 3300RMB/TON
21th December 2013. JiuJiang 3240RMB/TON; XinJi 3170RMB/TON; ZhongYang 3300RMB/TON
20th December 2013. JiuJiang 3240RMB/TON; XinJi 3170RMB/TON; ZhongYang 3300RMB/TON
19th December 2013. JiuJiang 3250RMB/TON; XinJi 3170RMB/TON; ZhongYang 3300RMB/TON
18th December 2013. JiuJiang 3250RMB/TON; XinJi 3170RMB/TON; ZhongYang 3300RMB/TON
17th December 2013. JiuJiang 3250RMB/TON; XinJi 3180RMB/TON; ZhongYang 3300RMB/TON
16th December 2013. JiuJiang 3250RMB/TON; XinJi 3190RMB/TON; ZhongYang 3300RMB/TON
15th December 2013. JiuJiang 3270RMB/TON; XinJi 3200RMB/TON; ZhongYang 3300RMB/TON
14th December 2013. JiuJiang 3270RMB/TON; XinJi 3200RMB/TON; ZhongYang 3300RMB/TON
13th December 2013. JiuJiang 3270RMB/TON; XinJi 3200RMB/TON; ZhongYang 3300RMB/TON
12th December 2013. JiuJiang 3250RMB/TON; XinJi 3200RMB/TON; ZhongYang 3300RMB/TON
11th December 2013. JiuJiang 3230RMB/TON; XinJi 3170RMB/TON; ZhongYang 3300RMB/TON
10th December 2013. JiuJiang 3220RMB/TON; XinJi 3180RMB/TON; ZhongYang 3300RMB/TON
9th December 2013. JiuJiang 3210RMB/TON; XinJi 3150RMB/TON; ZhongYang 3300RMB/TON
8th December 2013. JiuJiang 3210RMB/TON; XinJi 3170RMB/TON; ZhongYang 3300RMB/TON
7th December 2013. JiuJiang 3210RMB/TON; XinJi 3170RMB/TON; ZhongYang 3300RMB/TON
6th December 2013. JiuJiang 3210RMB/TON; XinJi 3170RMB/TON; ZhongYang 3300RMB/TON
5th December 2013. JiuJiang 3200RMB/TON; XinJi 3180RMB/TON; ZhongYang 3300RMB/TON
4th December 2013. JiuJiang 3190RMB/TON; XinJi 3180RMB/TON; ZhongYang 3300RMB/TON
3th December 2013. JiuJiang 3190RMB/TON; XinJi 3170RMB/TON; ZhongYang 3300RMB/TON
2th December 2013. JiuJiang 3180RMB/TON; XinJi 3170RMB/TON; ZhongYang 3300RMB/TON
1th December 2013. JiuJiang 3180RMB/TON; XinJi 3160RMB/TON; ZhongYang 3300RMB/TON
30th November 2013. JiuJiang 3180RMB/TON; XinJi 3160RMB/TON; ZhongYang 3300RMB/TON
29th November 2013. JiuJiang 3180RMB/TON; XinJi 3170RMB/TON; ZhongYang 3300RMB/TON
28th November 2013. JiuJiang 3200RMB/TON; XinJi 3160RMB/TON; ZhongYang 3300RMB/TON
27th November 2013. JiuJiang 3200RMB/TON; XinJi 3170RMB/TON; ZhongYang 3300RMB/TON
26th November 2013. JiuJiang 3180RMB/TON; XinJi 3160RMB/TON; ZhongYang 3300RMB/TON
25th November 2013. JiuJiang 3180RMB/TON; XinJi 3160RMB/TON; ZhongYang 3300RMB/TON
24th November 2013. JiuJiang 3200RMB/TON; XinJi 3170RMB/TON; ZhongYang 3300RMB/TON
23th November 2013. JiuJiang 3200RMB/TON; XinJi 3170RMB/TON; ZhongYang 3300RMB/TON
22th November 2013. JiuJiang 3200RMB/TON; XinJi 3170RMB/TON; ZhongYang 3300RMB/TON
21th November 2013. JiuJiang 3170RMB/TON; XinJi 3160RMB/TON; ZhongYang 3300RMB/TON
20th November 2013. JiuJiang 3170RMB/TON; XinJi 3160RMB/TON; ZhongYang 3300RMB/TON
19th November 2013. JiuJiang 3170RMB/TON; XinJi 3160RMB/TON; ZhongYang 3300RMB/TON
18th November 2013. JiuJiang 3170RMB/TON; XinJi 3160RMB/TON; ZhongYang 3300RMB/TON
17th November 2013. JiuJiang 3170RMB/TON; XinJi 3160RMB/TON; ZhongYang 3300RMB/TON
16th November 2013. JiuJiang 3170RMB/TON; XinJi 3160RMB/TON; ZhongYang 3300RMB/TON
15th November 2013. JiuJiang 3170RMB/TON; XinJi 3160RMB/TON; ZhongYang 3300RMB/TON
14th November 2013. JiuJiang 3200RMB/TON; XinJi 3160RMB/TON; ZhongYang 3300RMB/TON
13th November 2013. JiuJiang 3200RMB/TON; XinJi 3170RMB/TON; ZhongYang 3300RMB/TON
12th November 2013. JiuJiang 3200RMB/TON; XinJi 3170RMB/TON; ZhongYang 3300RMB/TON
11th November 2013. JiuJiang 3250RMB/TON; XinJi 3200RMB/TON; ZhongYang 3300RMB/TON
10th November 2013. JiuJiang 3250RMB/TON; XinJi 3200RMB/TON; ZhongYang 3300RMB/TON
9th November 2013. JiuJiang 3250RMB/TON; XinJi 3200RMB/TON; ZhongYang 3300RMB/TON
8th November 2013. JiuJiang 3250RMB/TON; XinJi 3200RMB/TON; ZhongYang 3300RMB/TON
7th November 2013. JiuJiang 3200RMB/TON; XinJi 3160RMB/TON; ZhongYang 3300RMB/TON
6th November 2013. JiuJiang 3230RMB/TON; XinJi 3160RMB/TON; ZhongYang 3300RMB/TON
5th November 2013. JiuJiang 3200RMB/TON; XinJi 3170RMB/TON; ZhongYang 3300RMB/TON
4th November 2013. JiuJiang 3200RMB/TON; XinJi 3160RMB/TON; ZhongYang 3300RMB/TON
3th November 2013. JiuJiang 3190RMB/TON; XinJi 3140RMB/TON; ZhongYang 3300RMB/TON
2th November 2013. JiuJiang 3190RMB/TON; XinJi 3140RMB/TON; ZhongYang 3300RMB/TON
1th November 2013. JiuJiang 3190RMB/TON; XinJi 3140RMB/TON; ZhongYang 3300RMB/TON
31th October 2013. JiuJiang 3190RMB/TON; XinJi 3140RMB/TON; ZhongYang 3300RMB/TON
30th October 2013. JiuJiang 3160RMB/TON; XinJi 3130RMB/TON; ZhongYang 3300RMB/TON
29th October 2013. JiuJiang 3160RMB/TON; XinJi 3130RMB/TON; ZhongYang 3300RMB/TON
28th October 2013. JiuJiang 3170RMB/TON; XinJi 3140RMB/TON; ZhongYang 3300RMB/TON
27th October 2013. JiuJiang 3190RMB/TON; XinJi 3140RMB/TON; ZhongYang 3300RMB/TON
26th October 2013. JiuJiang 3190RMB/TON; XinJi 3140RMB/TON; ZhongYang 3300RMB/TON
25th October 2013. JiuJiang 3190RMB/TON; XinJi 3140RMB/TON; ZhongYang 3300RMB/TON
24th October 2013. JiuJiang 3190RMB/TON; XinJi 3150RMB/TON; ZhongYang 3300RMB/TON
23th October 2013. JiuJiang 3190RMB/TON; XinJi 3130RMB/TON; ZhongYang 3300RMB/TON
22th October 2013. JiuJiang 3190RMB/TON; XinJi 3130RMB/TON; ZhongYang 3300RMB/TON
21th October 2013. JiuJiang 3190RMB/TON; XinJi 3140RMB/TON; ZhongYang 3300RMB/TON
20th October 2013. JiuJiang 3200RMB/TON; XinJi 3150RMB/TON; ZhongYang 3300RMB/TON
19th October 2013. JiuJiang 3200RMB/TON; XinJi 3150RMB/TON; ZhongYang 3300RMB/TON
18th October 2013. JiuJiang 3200RMB/TON; XinJi 3150RMB/TON; ZhongYang 3300RMB/TON
17th October 2013. JiuJiang 3190RMB/TON; XinJi 3150RMB/TON; ZhongYang 3300RMB/TON
16th October 2013. JiuJiang 3180RMB/TON; XinJi 3160RMB/TON; ZhongYang 3300RMB/TON
15th October 2013. JiuJiang 3180RMB/TON; XinJi 3150RMB/TON; ZhongYang 3300RMB/TON
14th October 2013. JiuJiang 3200RMB/TON; XinJi 3160RMB/TON; ZhongYang 3300RMB/TON
13th October 2013. JiuJiang 3220RMB/TON; XinJi 3140RMB/TON; ZhongYang 3300RMB/TON
12th October 2013. JiuJiang 3220RMB/TON; XinJi 3140RMB/TON; ZhongYang 3300RMB/TON
11th October 2013. JiuJiang 3220RMB/TON; XinJi 3140RMB/TON; ZhongYang 3300RMB/TON
10th October 2013. JiuJiang 3170RMB/TON; XinJi 3140RMB/TON; ZhongYang 3300RMB/TON
9th October 2013. JiuJiang 3220RMB/TON; XinJi 3140RMB/TON; ZhongYang 3300RMB/TON
8th October 2013. JiuJiang 3230RMB/TON; XinJi 3150RMB/TON; ZhongYang 3300RMB/TON
7th October 2013. JiuJiang 3230RMB/TON; XinJi 3170RMB/TON; ZhongYang 3300RMB/TON
6th October 2013. JiuJiang 3230RMB/TON; XinJi 3170RMB/TON; ZhongYang 3300RMB/TON
5th October 2013. JiuJiang 3230RMB/TON; XinJi 3170RMB/TON; ZhongYang 3300RMB/TON
4th October 2013. JiuJiang 3230RMB/TON; XinJi 3170RMB/TON; ZhongYang 3300RMB/TON
3th October 2013. JiuJiang 3230RMB/TON; XinJi 3170RMB/TON; ZhongYang 3300RMB/TON
2th October 2013. JiuJiang 3230RMB/TON; XinJi 3170RMB/TON; ZhongYang 3300RMB/TON
1th October 2013. JiuJiang 3230RMB/TON; XinJi 3170RMB/TON; ZhongYang 3300RMB/TON
30th September 2013. JiuJiang 3230RMB/TON; XinJi 3170RMB/TON; ZhongYang 3300RMB/TON
29th September 2013. JiuJiang 3180RMB/TON; XinJi 3170RMB/TON; ZhongYang 3300RMB/TON
28th September 2013. JiuJiang 3180RMB/TON; XinJi 3170RMB/TON; ZhongYang 3300RMB/TON
27th September 2013. JiuJiang 3180RMB/TON; XinJi 3170RMB/TON; ZhongYang 3300RMB/TON
26th September 2013. JiuJiang 3200RMB/TON; XinJi 3180RMB/TON; ZhongYang 3300RMB/TON
25th September 2013. JiuJiang 3220RMB/TON; XinJi 3190RMB/TON; ZhongYang 3400RMB/TON
24th September 2013. JiuJiang 3220RMB/TON; XinJi 3190RMB/TON; ZhongYang 3400RMB/TON
23th September 2013. JiuJiang 3230RMB/TON; XinJi 3230RMB/TON; ZhongYang 3400RMB/TON
22th September 2013. JiuJiang 3240RMB/TON; XinJi 3230RMB/TON; ZhongYang 3400RMB/TON
21th September 2013. JiuJiang 3240RMB/TON; XinJi 3230RMB/TON; ZhongYang 3400RMB/TON
20th September 2013. JiuJiang 3240RMB/TON; XinJi 3230RMB/TON; ZhongYang 3400RMB/TON
19th September 2013. JiuJiang 3240RMB/TON; XinJi 3230RMB/TON; ZhongYang 3400RMB/TON
18th September 2013. JiuJiang 3240RMB/TON; XinJi 3230RMB/TON; ZhongYang 3400RMB/TON
17th September 2013. JiuJiang 3250RMB/TON; XinJi 3240RMB/TON; ZhongYang 3400RMB/TON
16th September 2013. JiuJiang 3250RMB/TON; XinJi 3250RMB/TON; ZhongYang 3400RMB/TON
15th September 2013. JiuJiang 3300RMB/TON; XinJi 3310RMB/TON; ZhongYang 3400RMB/TON
14th September 2013. JiuJiang 3300RMB/TON; XinJi 3310RMB/TON; ZhongYang 3400RMB/TON
13th September 2013. JiuJiang 3300RMB/TON; XinJi 3310RMB/TON; ZhongYang 3400RMB/TON
12th September 2013. JiuJiang 3360RMB/TON; XinJi 3310RMB/TON; ZhongYang 3400RMB/TON
11th September 2013. JiuJiang 3360RMB/TON; XinJi 3310RMB/TON; ZhongYang 3400RMB/TON
10th September 2013. JiuJiang 3360RMB/TON; XinJi 3310RMB/TON; ZhongYang 3400RMB/TON
9th September 2013. JiuJiang 3330RMB/TON; XinJi 3310RMB/TON; ZhongYang 3400RMB/TON
8th September 2013. JiuJiang 3340RMB/TON; XinJi 3310RMB/TON; ZhongYang 3400RMB/TON
7th September 2013. JiuJiang 3340RMB/TON; XinJi 3310RMB/TON; ZhongYang 3400RMB/TON
6th September 2013. JiuJiang 3340RMB/TON; XinJi 3300RMB/TON; ZhongYang 3400RMB/TON
5th September 2013. JiuJiang 3340RMB/TON; XinJi 3310RMB/TON; ZhongYang 3400RMB/TON
4th September 2013. JiuJiang 3360RMB/TON; XinJi 3330RMB/TON; ZhongYang 3400RMB/TON
3th September 2013. JiuJiang 3390RMB/TON; XinJi 3330RMB/TON; ZhongYang 3400RMB/TON
2th September 2013. JiuJiang 3380RMB/TON; XinJi 3320RMB/TON; ZhongYang 3400RMB/TON
1th September 2013. JiuJiang 3360RMB/TON; XinJi 3320RMB/TON; ZhongYang 3400RMB/TON
31th August 2013. JiuJiang 3360RMB/TON; XinJi 3320RMB/TON; ZhongYang 3400RMB/TON
30th August 2013. JiuJiang 3360RMB/TON; XinJi 3320RMB/TON; ZhongYang 3400RMB/TON
29th August 2013. JiuJiang 3380RMB/TON; XinJi 3310RMB/TON; ZhongYang 3400RMB/TON
28th August 2013. JiuJiang 3350RMB/TON; XinJi 3320RMB/TON; ZhongYang 3400RMB/TON
27th August 2013. JiuJiang 3370RMB/TON; XinJi 3320RMB/TON; ZhongYang 3400RMB/TON
26th August 2013. JiuJiang 3370RMB/TON; XinJi 3320RMB/TON; ZhongYang 3400RMB/TON
25th August 2013. JiuJiang 3380RMB/TON; XinJi 3310RMB/TON; ZhongYang 3400RMB/TON
24th August 2013. JiuJiang 3380RMB/TON; XinJi 3310RMB/TON; ZhongYang 3400RMB/TON
23th August 2013. JiuJiang 3380RMB/TON; XinJi 3310RMB/TON; ZhongYang 3400RMB/TON
22th August 2013. JiuJiang 3420RMB/TON; XinJi 3320RMB/TON; ZhongYang 3400RMB/TON
21th August 2013. JiuJiang 3420RMB/TON; XinJi 3320RMB/TON; ZhongYang 3400RMB/TON
20th August 2013. JiuJiang 3380RMB/TON; XinJi 3320RMB/TON; ZhongYang 3400RMB/TON
19th August 2013. JiuJiang 3390RMB/TON; XinJi 3340RMB/TON; ZhongYang 3400RMB/TON
18th August 2013. JiuJiang 3430RMB/TON; XinJi 3360RMB/TON; ZhongYang 3500RMB/TON
17th August 2013. JiuJiang 3430RMB/TON; XinJi 3360RMB/TON; ZhongYang 3500RMB/TON
16th August 2013. JiuJiang 3430RMB/TON; XinJi 3360RMB/TON; ZhongYang 3500RMB/TON
15th August 2013. JiuJiang 3430RMB/TON; XinJi 3350RMB/TON; ZhongYang 3500RMB/TON
14th August 2013. JiuJiang 3400RMB/TON; XinJi 3340RMB/TON; ZhongYang 3500RMB/TON
13th August 2013. JiuJiang 3400RMB/TON; XinJi 3330RMB/TON; ZhongYang 3500RMB/TON
12th August 2013. JiuJiang 3400RMB/TON; XinJi 3330RMB/TON; ZhongYang 3500RMB/TON
11th August 2013. JiuJiang 3380RMB/TON; XinJi 3330RMB/TON; ZhongYang 3400RMB/TON
10th August 2013. JiuJiang 3380RMB/TON; XinJi 3330RMB/TON; ZhongYang 3400RMB/TON
9th August 2013. JiuJiang 3380RMB/TON; XinJi 3330RMB/TON; ZhongYang 3400RMB/TON
8th August 2013. JiuJiang 3380RMB/TON; XinJi 3310RMB/TON; ZhongYang 3400RMB/TON
7th August 2013. JiuJiang 3320RMB/TON; XinJi 3280RMB/TON; ZhongYang 3400RMB/TON
6th August 2013. JiuJiang 3290RMB/TON; XinJi 3290RMB/TON; ZhongYang 3400RMB/TON
5th August 2013. JiuJiang 3280RMB/TON; XinJi 3290RMB/TON; ZhongYang 3400RMB/TON
4th August 2013. JiuJiang 3280RMB/TON; XinJi 3260RMB/TON; ZhongYang 3400RMB/TON
3th August 2013. JiuJiang 3280RMB/TON; XinJi 3260RMB/TON; ZhongYang 3400RMB/TON
2th August 2013. JiuJiang 3280RMB/TON; XinJi 3260RMB/TON; ZhongYang 3400RMB/TON
1th August 2013. JiuJiang 3310RMB/TON; XinJi 3260RMB/TON; ZhongYang 3400RMB/TON
31th July 2013. JiuJiang 3300RMB/TON; XinJi 3260RMB/TON; ZhongYang 3400RMB/TON
30th July 2013. JiuJiang 3300RMB/TON; XinJi 3280RMB/TON; ZhongYang 3400RMB/TON
29th July 2013. JiuJiang 3300RMB/TON; XinJi 3300RMB/TON; ZhongYang 3400RMB/TON
28th July 2013. JiuJiang 3350RMB/TON; XinJi 3330RMB/TON; ZhongYang 3400RMB/TON
27th July 2013. JiuJiang 3350RMB/TON; XinJi 3330RMB/TON; ZhongYang 3400RMB/TON
26th July 2013. JiuJiang 3350RMB/TON; XinJi 3330RMB/TON; ZhongYang 3400RMB/TON
25th July 2013. JiuJiang 3350RMB/TON; XinJi 3330RMB/TON; ZhongYang 3400RMB/TON
24th July 2013. JiuJiang 3310RMB/TON; XinJi 3290RMB/TON; ZhongYang 3400RMB/TON
23th July 2013. JiuJiang 3310RMB/TON; XinJi 3270RMB/TON; ZhongYang 3400RMB/TON
22th July 2013. JiuJiang 3310RMB/TON; XinJi 3290RMB/TON; ZhongYang 3400RMB/TON
21th July 2013. JiuJiang 3340RMB/TON; XinJi 3320RMB/TON; ZhongYang 3400RMB/TON
20th July 2013. JiuJiang 3340RMB/TON; XinJi 3320RMB/TON; ZhongYang 3400RMB/TON
19th July 2013. JiuJiang 3340RMB/TON; XinJi 3320RMB/TON; ZhongYang 3400RMB/TON
18th July 2013. JiuJiang 3360RMB/TON; XinJi 3260RMB/TON; ZhongYang 3400RMB/TON
17th July 2013. JiuJiang 3340RMB/TON; XinJi 3250RMB/TON; ZhongYang 3400RMB/TON
16th July 2013. JiuJiang 3330RMB/TON; XinJi 3280RMB/TON; ZhongYang 3400RMB/TON
15th July 2013. JiuJiang 3300RMB/TON; XinJi 3290RMB/TON; ZhongYang 3400RMB/TON
14th July 2013. JiuJiang 3300RMB/TON; XinJi 3240RMB/TON; ZhongYang 3400RMB/TON
13th July 2013. JiuJiang 3300RMB/TON; XinJi 3240RMB/TON; ZhongYang 3400RMB/TON
12th July 2013. JiuJiang 3300RMB/TON; XinJi 3240RMB/TON; ZhongYang 3400RMB/TON
11th July 2013. JiuJiang 3300RMB/TON; XinJi 3200RMB/TON; ZhongYang 3300RMB/TON
10th July 2013. JiuJiang 3200RMB/TON; XinJi 3200RMB/TON; ZhongYang 3300RMB/TON
9th July 2013. JiuJiang 3210RMB/TON; XinJi 3200RMB/TON; ZhongYang 3300RMB/TON
8th July 2013. JiuJiang 3220RMB/TON; XinJi 3220RMB/TON; ZhongYang 3300RMB/TON
7th July 2013. JiuJiang 3230RMB/TON; XinJi 3220RMB/TON; ZhongYang 3300RMB/TON
6th July 2013. JiuJiang 3230RMB/TON; XinJi 3220RMB/TON; ZhongYang 3300RMB/TON
5th July 2013. JiuJiang 3230RMB/TON; XinJi 3220RMB/TON; ZhongYang 3300RMB/TON
4th July 2013. JiuJiang 3230RMB/TON; XinJi 3190RMB/TON; ZhongYang 3300RMB/TON
3th July 2013. JiuJiang 3140RMB/TON; XinJi 3150RMB/TON; ZhongYang 3300RMB/TON
2th July 2013. JiuJiang 3140RMB/TON; XinJi 3120RMB/TON; ZhongYang 3300RMB/TON
1th July 2013. JiuJiang 3170RMB/TON; XinJi 3120RMB/TON; ZhongYang 3300RMB/TON
30th June 2013. JiuJiang 3130RMB/TON; XinJi 3070RMB/TON; ZhongYang 3300RMB/TON
29th June 2013. JiuJiang 3130RMB/TON; XinJi 3070RMB/TON; ZhongYang 3300RMB/TON
28th June 2013. JiuJiang 3130RMB/TON; XinJi 3070RMB/TON; ZhongYang 3300RMB/TON
27th June 2013. JiuJiang 3100RMB/TON; XinJi 3050RMB/TON; ZhongYang 3300RMB/TON
26th June 2013. JiuJiang 3100RMB/TON; XinJi 3050RMB/TON; ZhongYang 3300RMB/TON
25th June 2013. JiuJiang 3140RMB/TON; XinJi 3070RMB/TON; ZhongYang 3300RMB/TON
24th June 2013. JiuJiang 3140RMB/TON; XinJi 3090RMB/TON; ZhongYang 3300RMB/TON
23th June 2013. JiuJiang 3170RMB/TON; XinJi 3100RMB/TON; ZhongYang 3300RMB/TON
22th June 2013. JiuJiang 3170RMB/TON; XinJi 3100RMB/TON; ZhongYang 3300RMB/TON
21th June 2013. JiuJiang 3170RMB/TON; XinJi 3100RMB/TON; ZhongYang 3300RMB/TON
20th June 2013. JiuJiang 3170RMB/TON; XinJi 3040RMB/TON; ZhongYang 3300RMB/TON
19th June 2013. JiuJiang 3100RMB/TON; XinJi 3030RMB/TON; ZhongYang 3300RMB/TON
18th June 2013. JiuJiang 3130RMB/TON; XinJi 3030RMB/TON; ZhongYang 3300RMB/TON
17th June 2013. JiuJiang 3070RMB/TON; XinJi 3080RMB/TON; ZhongYang 3300RMB/TON
16th June 2013. JiuJiang 3070RMB/TON; XinJi 3020RMB/TON; ZhongYang 3300RMB/TON
15th June 2013. JiuJiang 3070RMB/TON; XinJi 3020RMB/TON; ZhongYang 3300RMB/TON
14th June 2013. JiuJiang 3070RMB/TON; XinJi 3020RMB/TON; ZhongYang 3300RMB/TON
13th June 2013. JiuJiang 3070RMB/TON; XinJi 3030RMB/TON; ZhongYang 3300RMB/TON
12th June 2013. JiuJiang 3070RMB/TON; XinJi 3050RMB/TON; ZhongYang 3300RMB/TON
11th June 2013. JiuJiang 3070RMB/TON; XinJi 3050RMB/TON; ZhongYang 3300RMB/TON
10th June 2013. JiuJiang 3070RMB/TON; XinJi 3050RMB/TON; ZhongYang 3300RMB/TON
9th June 2013. JiuJiang 3070RMB/TON; XinJi 3050RMB/TON; ZhongYang 3300RMB/TON
8th June 2013. JiuJiang 3070RMB/TON; XinJi 3060RMB/TON; ZhongYang 3300RMB/TON
7th June 2013. JiuJiang 3120RMB/TON; XinJi 3060RMB/TON; ZhongYang 3300RMB/TON
6th June 2013. JiuJiang 3140RMB/TON; XinJi 3080RMB/TON; ZhongYang 3300RMB/TON
5th June 2013. JiuJiang 3150RMB/TON; XinJi 3110RMB/TON; ZhongYang 3300RMB/TON
4th June 2013. JiuJiang 3150RMB/TON; XinJi 3120RMB/TON; ZhongYang 3300RMB/TON
3th June 2013. JiuJiang 3090RMB/TON; XinJi 3090RMB/TON; ZhongYang 3300RMB/TON
2th June 2013. JiuJiang 3110RMB/TON; XinJi 3080RMB/TON; ZhongYang 3300RMB/TON
1th June 2013. JiuJiang 3110RMB/TON; XinJi 3080RMB/TON; ZhongYang 3300RMB/TON
31th May 2013. JiuJiang 3110RMB/TON; XinJi 3080RMB/TON; ZhongYang 3300RMB/TON
30th May 2013. JiuJiang 3180RMB/TON; XinJi 3110RMB/TON; ZhongYang 3400RMB/TON
29th May 2013. JiuJiang 3180RMB/TON; XinJi 3150RMB/TON; ZhongYang 3400RMB/TON
28th May 2013. JiuJiang 3210RMB/TON; XinJi 3170RMB/TON; ZhongYang 3400RMB/TON
27th May 2013. JiuJiang 3220RMB/TON; XinJi 3200RMB/TON; ZhongYang 3400RMB/TON
26th May 2013. JiuJiang 3240RMB/TON; XinJi 3210RMB/TON; ZhongYang 3400RMB/TON
25th May 2013. JiuJiang 3240RMB/TON; XinJi 3210RMB/TON; ZhongYang 3400RMB/TON
24th May 2013. JiuJiang 3240RMB/TON; XinJi 3210RMB/TON; ZhongYang 3400RMB/TON
23th May 2013. JiuJiang 3300RMB/TON; XinJi 3220RMB/TON; ZhongYang 3400RMB/TON
22th May 2013. JiuJiang 3300RMB/TON; XinJi 3230RMB/TON; ZhongYang 3400RMB/TON
21th May 2013. JiuJiang 3260RMB/TON; XinJi 3230RMB/TON; ZhongYang 3400RMB/TON
20th May 2013. JiuJiang 3260RMB/TON; XinJi 3230RMB/TON; ZhongYang 3400RMB/TON
19th May 2013. JiuJiang 3270RMB/TON; XinJi 3250RMB/TON; ZhongYang 3400RMB/TON
18th May 2013. JiuJiang 3270RMB/TON; XinJi 3250RMB/TON; ZhongYang 3400RMB/TON
17th May 2013. JiuJiang 3270RMB/TON; XinJi 3250RMB/TON; ZhongYang 3400RMB/TON
16th May 2013. JiuJiang 3270RMB/TON; XinJi 3250RMB/TON; ZhongYang 3400RMB/TON
15th May 2013. JiuJiang 3270RMB/TON; XinJi 3250RMB/TON; ZhongYang 3400RMB/TON
14th May 2013. JiuJiang 3300RMB/TON; XinJi 3250RMB/TON; ZhongYang 3400RMB/TON
13th May 2013. JiuJiang 3300RMB/TON; XinJi 3250RMB/TON; ZhongYang 3400RMB/TON
12th May 2013. JiuJiang 3300RMB/TON; XinJi 3280RMB/TON; ZhongYang 3400RMB/TON
11th May 2013. JiuJiang 3300RMB/TON; XinJi 3280RMB/TON; ZhongYang 3400RMB/TON
10th May 2013. JiuJiang 3300RMB/TON; XinJi 3280RMB/TON; ZhongYang 3400RMB/TON
9th May 2013. JiuJiang 3300RMB/TON; XinJi 3280RMB/TON; ZhongYang 3400RMB/TON
8th May 2013. JiuJiang 3320RMB/TON; XinJi 3300RMB/TON; ZhongYang 3400RMB/TON
7th May 2013. JiuJiang 3400RMB/TON; XinJi 3330RMB/TON; ZhongYang 3400RMB/TON
6th May 2013. JiuJiang 3300RMB/TON; XinJi 3330RMB/TON; ZhongYang 3400RMB/TON
5th May 2013. JiuJiang 3330RMB/TON; XinJi 3290RMB/TON; ZhongYang 3400RMB/TON
4th May 2013. JiuJiang 3330RMB/TON; XinJi 3290RMB/TON; ZhongYang 3400RMB/TON
3th May 2013. JiuJiang 3330RMB/TON; XinJi 3290RMB/TON; ZhongYang 3400RMB/TON
2th May 2013. JiuJiang 3330RMB/TON; XinJi 3290RMB/TON; ZhongYang 3400RMB/TON
1th May 2013. JiuJiang 3330RMB/TON; XinJi 3290RMB/TON; ZhongYang 3400RMB/TON
30th April 2013. JiuJiang 3420RMB/TON; XinJi 3330RMB/TON; ZhongYang 3500RMB/TON
29th April 2013. JiuJiang 3420RMB/TON; XinJi 3330RMB/TON; ZhongYang 3500RMB/TON
28th April 2013. JiuJiang 3420RMB/TON; XinJi 3330RMB/TON; ZhongYang 3500RMB/TON
27th April 2013. JiuJiang 3420RMB/TON; XinJi 3350RMB/TON; ZhongYang 3500RMB/TON
26th April 2013. JiuJiang 3420RMB/TON; XinJi 3350RMB/TON; ZhongYang 3500RMB/TON
25th April 2013. JiuJiang 3420RMB/TON; XinJi 3350RMB/TON; ZhongYang 3500RMB/TON
24th April 2013. JiuJiang 3420RMB/TON; XinJi 3360RMB/TON; ZhongYang 3500RMB/TON
23th April 2013. JiuJiang 3420RMB/TON; XinJi 3370RMB/TON; ZhongYang 3500RMB/TON
22th April 2013. JiuJiang 3420RMB/TON; XinJi 3370RMB/TON; ZhongYang 3500RMB/TON
21th April 2013. JiuJiang 3430RMB/TON; XinJi 3390RMB/TON; ZhongYang 3500RMB/TON
20th April 2013. JiuJiang 3430RMB/TON; XinJi 3390RMB/TON; ZhongYang 3500RMB/TON
19th April 2013. JiuJiang 3430RMB/TON; XinJi 3390RMB/TON; ZhongYang 3500RMB/TON
18th April 2013. JiuJiang 3430RMB/TON; XinJi 3390RMB/TON; ZhongYang 3500RMB/TON
17th April 2013. JiuJiang 3430RMB/TON; XinJi 3400RMB/TON; ZhongYang 3500RMB/TON
16th April 2013. JiuJiang 3430RMB/TON; XinJi 3400RMB/TON; ZhongYang 3500RMB/TON
15th April 2013. JiuJiang 3490RMB/TON; XinJi 3410RMB/TON; ZhongYang 3500RMB/TON
14th April 2013. JiuJiang 3530RMB/TON; XinJi 3440RMB/TON; ZhongYang 3500RMB/TON
13th April 2013. JiuJiang 3530RMB/TON; XinJi 3440RMB/TON; ZhongYang 3500RMB/TON
12th April 2013. JiuJiang 3530RMB/TON; XinJi 3440RMB/TON; ZhongYang 3500RMB/TON
11th April 2013. JiuJiang 3490RMB/TON; XinJi 3450RMB/TON; ZhongYang 3500RMB/TON
10th April 2013. JiuJiang 3450RMB/TON; XinJi 3440RMB/TON; ZhongYang 3500RMB/TON
9th April 2013. JiuJiang 3450RMB/TON; XinJi 3420RMB/TON; ZhongYang 3500RMB/TON
8th April 2013. JiuJiang 3440RMB/TON; XinJi 3420RMB/TON; ZhongYang 3500RMB/TON
7th April 2013. JiuJiang 3480RMB/TON; XinJi 3410RMB/TON; ZhongYang 3500RMB/TON
6th April 2013. JiuJiang 3430RMB/TON; XinJi 3380RMB/TON; ZhongYang 3500RMB/TON
5th April 2013. JiuJiang 3430RMB/TON; XinJi 3380RMB/TON; ZhongYang 3500RMB/TON
4th April 2013. JiuJiang 3430RMB/TON; XinJi 3380RMB/TON; ZhongYang 3500RMB/TON
3th April 2013. JiuJiang 3430RMB/TON; XinJi 3380RMB/TON; ZhongYang 3500RMB/TON
2th April 2013. JiuJiang 3430RMB/TON; XinJi 3390RMB/TON; ZhongYang 3500RMB/TON
1th April 2013. JiuJiang 3470RMB/TON; XinJi 3370RMB/TON; ZhongYang 3500RMB/TON
31th March 2013. JiuJiang 3430RMB/TON; XinJi 3370RMB/TON; ZhongYang 3500RMB/TON
30th March 2013. JiuJiang 3430RMB/TON; XinJi 3370RMB/TON; ZhongYang 3500RMB/TON
29th March 2013. JiuJiang 3430RMB/TON; XinJi 3370RMB/TON; ZhongYang 3500RMB/TON
28th March 2013. JiuJiang 3430RMB/TON; XinJi 3380RMB/TON; ZhongYang 3500RMB/TON
27th March 2013. JiuJiang 3430RMB/TON; XinJi 3380RMB/TON; ZhongYang 3500RMB/TON
26th March 2013. JiuJiang 3420RMB/TON; XinJi 3390RMB/TON; ZhongYang 3500RMB/TON
25th March 2013. JiuJiang 3420RMB/TON; XinJi 3370RMB/TON; ZhongYang 3500RMB/TON
24th March 2013. JiuJiang 3460RMB/TON; XinJi 3380RMB/TON; ZhongYang 3500RMB/TON
23th March 2013. JiuJiang 3460RMB/TON; XinJi 3380RMB/TON; ZhongYang 3500RMB/TON
22th March 2013. JiuJiang 3460RMB/TON; XinJi 3380RMB/TON; ZhongYang 3500RMB/TON
21th March 2013. JiuJiang 3430RMB/TON; XinJi 3360RMB/TON; ZhongYang 3500RMB/TON
20th March 2013. JiuJiang 3410RMB/TON; XinJi 3360RMB/TON; ZhongYang 3500RMB/TON
19th March 2013. JiuJiang 3420RMB/TON; XinJi 3370RMB/TON; ZhongYang 3500RMB/TON
18th March 2013. JiuJiang 3430RMB/TON; XinJi 3370RMB/TON; ZhongYang 3500RMB/TON
17th March 2013. JiuJiang 3320RMB/TON; XinJi 3310RMB/TON; ZhongYang 3450RMB/TON
16th March 2013. JiuJiang 3320RMB/TON; XinJi 3310RMB/TON; ZhongYang 3450RMB/TON
15th March 2013. JiuJiang 3320RMB/TON; XinJi 3310RMB/TON; ZhongYang 3450RMB/TON
14th March 2013. JiuJiang 3400RMB/TON; XinJi 3340RMB/TON; ZhongYang 3500RMB/TON
13th March 2013. JiuJiang 3430RMB/TON; XinJi 3350RMB/TON; ZhongYang 3500RMB/TON
12th March 2013. JiuJiang 3430RMB/TON; XinJi 3380RMB/TON; ZhongYang 3550RMB/TON
11th March 2013. JiuJiang 3440RMB/TON; XinJi 3390RMB/TON; ZhongYang 3550RMB/TON
10th March 2013. JiuJiang 3440RMB/TON; XinJi 3420RMB/TON; ZhongYang 3550RMB/TON
9th March 2013. JiuJiang 3440RMB/TON; XinJi 3420RMB/TON; ZhongYang 3550RMB/TON
8th March 2013. JiuJiang 3440RMB/TON; XinJi 3420RMB/TON; ZhongYang 3550RMB/TON
7th March 2013. JiuJiang 3450RMB/TON; XinJi 3420RMB/TON; ZhongYang 3550RMB/TON
6th March 2013. JiuJiang 3440RMB/TON; XinJi 3420RMB/TON; ZhongYang 3550RMB/TON
5th March 2013. JiuJiang 3460RMB/TON; XinJi 3420RMB/TON; ZhongYang 3550RMB/TON
4th March 2013. JiuJiang 3460RMB/TON; XinJi 3420RMB/TON; ZhongYang 3550RMB/TON
3th March 2013. JiuJiang 3460RMB/TON; XinJi 3420RMB/TON; ZhongYang 3550RMB/TON
2th March 2013. JiuJiang 3460RMB/TON; XinJi 3420RMB/TON; ZhongYang 3550RMB/TON
1th March 2013. JiuJiang 3460RMB/TON; XinJi 3420RMB/TON; ZhongYang 3550RMB/TON
28th February 2013. JiuJiang 3430RMB/TON; XinJi 3420RMB/TON; ZhongYang 3550RMB/TON
27th February 2013. JiuJiang 3460RMB/TON; XinJi 3430RMB/TON; ZhongYang 3550RMB/TON
26th February 2013. JiuJiang 3470RMB/TON; XinJi 3440RMB/TON; ZhongYang 3600RMB/TON
25th February 2013. JiuJiang 3510RMB/TON; XinJi 3520RMB/TON; ZhongYang 3600RMB/TON
24th February 2013. JiuJiang 3550RMB/TON; XinJi 3540RMB/TON; ZhongYang 3650RMB/TON
23th February 2013. JiuJiang 3550RMB/TON; XinJi 3540RMB/TON; ZhongYang 3650RMB/TON
22th February 2013. JiuJiang 3550RMB/TON; XinJi 3540RMB/TON; ZhongYang 3650RMB/TON
21th February 2013. JiuJiang 3610RMB/TON; XinJi 3560RMB/TON; ZhongYang 3650RMB/TON
20th February 2013. JiuJiang 3550RMB/TON; XinJi 3570RMB/TON; ZhongYang 3650RMB/TON
19th February 2013. JiuJiang 3550RMB/TON; XinJi 3570RMB/TON; ZhongYang 3650RMB/TON
18th February 2013. JiuJiang 3530RMB/TON; XinJi 3570RMB/TON; ZhongYang 3650RMB/TON
17th February 2013. JiuJiang 3530RMB/TON; XinJi 3490RMB/TON; ZhongYang 3600RMB/TON
16th February 2013. JiuJiang 3530RMB/TON; XinJi 3490RMB/TON; ZhongYang 3600RMB/TON
15th February 2013. JiuJiang 3530RMB/TON; XinJi 3490RMB/TON; ZhongYang 3600RMB/TON
14th February 2013. JiuJiang 3530RMB/TON; XinJi 3490RMB/TON; ZhongYang 3600RMB/TON
13th February 2013. JiuJiang 3530RMB/TON; XinJi 3490RMB/TON; ZhongYang 3600RMB/TON
12th February 2013. JiuJiang 3530RMB/TON; XinJi 3490RMB/TON; ZhongYang 3600RMB/TON
11th February 2013. JiuJiang 3530RMB/TON; XinJi 3490RMB/TON; ZhongYang 3600RMB/TON
10th February 2013. JiuJiang 3530RMB/TON; XinJi 3490RMB/TON; ZhongYang 3600RMB/TON
9th February 2013. JiuJiang 3530RMB/TON; XinJi 3490RMB/TON; ZhongYang 3600RMB/TON
8th February 2013. JiuJiang 3530RMB/TON; XinJi 3490RMB/TON; ZhongYang 3600RMB/TON
7th February 2013. JiuJiang 3530RMB/TON; XinJi 3490RMB/TON; ZhongYang 3600RMB/TON
6th February 2013. JiuJiang 3530RMB/TON; XinJi 3490RMB/TON; ZhongYang 3600RMB/TON
5th February 2013. JiuJiang 3530RMB/TON; XinJi 3490RMB/TON; ZhongYang 3600RMB/TON
4th February 2013. JiuJiang 3560RMB/TON; XinJi 3500RMB/TON; ZhongYang 3600RMB/TON
3th February 2013. JiuJiang 3560RMB/TON; XinJi 3520RMB/TON; ZhongYang 3600RMB/TON
2th February 2013. JiuJiang 3560RMB/TON; XinJi 3520RMB/TON; ZhongYang 3600RMB/TON
1th February 2013. JiuJiang 3560RMB/TON; XinJi 3520RMB/TON; ZhongYang 3600RMB/TON
31th January 2013. JiuJiang 3560RMB/TON; XinJi 3430RMB/TON; ZhongYang 3500RMB/TON
30th January 2013. JiuJiang 3440RMB/TON; XinJi 3430RMB/TON; ZhongYang 3500RMB/TON
29th January 2013. JiuJiang 3440RMB/TON; XinJi 3430RMB/TON; ZhongYang 3500RMB/TON
28th January 2013. JiuJiang 3450RMB/TON; XinJi 3420RMB/TON; ZhongYang 3500RMB/TON
27th January 2013. JiuJiang 3430RMB/TON; XinJi 3420RMB/TON; ZhongYang 3500RMB/TON
26th January 2013. JiuJiang 3430RMB/TON; XinJi 3420RMB/TON; ZhongYang 3500RMB/TON
25th January 2013. JiuJiang 3430RMB/TON; XinJi 3420RMB/TON; ZhongYang 3500RMB/TON
24th January 2013. JiuJiang 3430RMB/TON; XinJi 3420RMB/TON; ZhongYang 3500RMB/TON
23th January 2013. JiuJiang 3430RMB/TON; XinJi 3410RMB/TON; ZhongYang 3500RMB/TON
22th January 2013. JiuJiang 3470RMB/TON; XinJi 3410RMB/TON; ZhongYang 3500RMB/TON
21th January 2013. JiuJiang 3460RMB/TON; XinJi 3410RMB/TON; ZhongYang 3500RMB/TON
20th January 2013. JiuJiang 3510RMB/TON; XinJi 3420RMB/TON; ZhongYang 3500RMB/TON
19th January 2013. JiuJiang 3510RMB/TON; XinJi 3420RMB/TON; ZhongYang 3500RMB/TON
18th January 2013. JiuJiang 3510RMB/TON; XinJi 3420RMB/TON; ZhongYang 3500RMB/TON
17th January 2013. JiuJiang 3510RMB/TON; XinJi 3430RMB/TON; ZhongYang 3500RMB/TON
16th January 2013. JiuJiang 3510RMB/TON; XinJi 3450RMB/TON; ZhongYang 3500RMB/TON
15th January 2013. JiuJiang 3510RMB/TON; XinJi 3450RMB/TON; ZhongYang 3500RMB/TON
14th January 2013. JiuJiang 3510RMB/TON; XinJi 3470RMB/TON; ZhongYang 3500RMB/TON
13th January 2013. JiuJiang 3580RMB/TON; XinJi 3500RMB/TON; ZhongYang 3500RMB/TON
12th January 2013. JiuJiang 3580RMB/TON; XinJi 3500RMB/TON; ZhongYang 3500RMB/TON
11th January 2013. JiuJiang 3580RMB/TON; XinJi 3500RMB/TON; ZhongYang 3500RMB/TON
10th January 2013. JiuJiang 3560RMB/TON; XinJi 3560RMB/TON; ZhongYang 3500RMB/TON
9th January 2013. JiuJiang 3590RMB/TON; XinJi 3530RMB/TON; ZhongYang 3500RMB/TON
8th January 2013. JiuJiang 3560RMB/TON; XinJi 3520RMB/TON; ZhongYang 3500RMB/TON
7th January 2013. JiuJiang 3480RMB/TON; XinJi 3520RMB/TON; ZhongYang 3500RMB/TON
6th January 2013. JiuJiang 3480RMB/TON; XinJi 3480RMB/TON; ZhongYang 3500RMB/TON
5th January 2013. JiuJiang 3480RMB/TON; XinJi 3510RMB/TON; ZhongYang 3430RMB/TON
4th January 2013. JiuJiang 3560RMB/TON; XinJi 3460RMB/TON; ZhongYang 3430RMB/TON
3th January 2013. JiuJiang 3460RMB/TON; XinJi 3480RMB/TON; ZhongYang 3500RMB/TON
2th January 2013. JiuJiang 3460RMB/TON; XinJi 3480RMB/TON; ZhongYang 3500RMB/TON
1th January 2013. JiuJiang 3460RMB/TON; XinJi 3480RMB/TON; ZhongYang 3500RMB/TON
2013 year wire rod price (Q195 6.5MM)
ANPING XIANGLIN WIRE MESH CO., LTD
ZHAOBAZHUANG WIRE MESH INDUSTRIAL ZONE, SOUTH OF ANPING COUNTY, HEBEI, CHINA 053600
PHONE: 0086-318-7759788, FAX: 0086-318-7759789
E-mail: sales@xianglinwire.com
Home Web: http://www.xianglinwire.com